Ankeiler: 150 Gelderlanders krijgen de kans om direct invloed uit te oefenen op het klimaatbeleid van provincie Gelderland.

- 150 Gelderlanders krijgen de kans om direct invloed uit te oefenen op het klimaatbeleid van provincie Gelderland. 3.000 Gelderlanders worden hierover geraadpleegd. Gedeputeerde Jan van der Meer: 'De klimaatcrisis raakt ons allemaal. Deze beïnvloedt onze totale manier van leven. Daarom willen we meer inwoners meer betrekken bij de oplossingen en de aanpak van dit probleem.'

Hoe werkt het Burgerberaad?

Het Burgerberaad bestaat uit een burgerpanel én een burgerforum. Het burgerpanel bestaat uit ongeveer 3.000 Gelderlanders. Zij geven via een online enquête hun mening. De provincie vraagt ook aan deze groep of iemand wil deelnemen aan het burgerforum. Uit de aanmeldingen worden dan 150 mensen geselecteerd die een afspiegeling zijn van de Gelderse samenleving. Deze groep komt 4 keer bij elkaar. Zij geven een zwaarwegend advies aan het dagelijks bestuur van de provincie. Dat doen ze op basis van de resultaten van de online enquête en allerlei andere informatie. Zowel het burgerpanel als het burgerforum zijn onafhankelijk van politieke en commerciële invloeden. Adviesbureaus Moventem en Companen begeleiden als onafhankelijke partij het burgerforum.

Op de stoel van de bestuurder

Populytics - een bedrijf ontstaan vanuit de TU Delft - ontwikkelde een methode waardoor burgers op de stoel van een bestuurder kunnen zitten. Via internet krijgen deelnemers een vraagstuk voorgelegd, met de gevolgen van mogelijke keuzes én de beperkingen die er zijn. Bijvoorbeeld dat er maar een beperkt budget is. Zo kunnen burgers net zoals de overheid dat doet, allerlei belangen afwegen. Vervolgens geven ze een advies inclusief een onderbouwing. Dit levert een scherp beeld op van hun voorkeuren en gemeenschappelijke waarden. Maar ook hoe waarden volgens burgers moeten worden vertaald in beleid en welke zorgen er achter weerstand zitten.

Alle belangen een stem

Tegelijkertijd met het burgerforum organiseert de provincie Gelderland dialooggroepen voor belangenorganisaties en -verenigingen. Zij kunnen op deze manier hun mening en adviezen geven.

Planning Burgerberaad

De twee bureaus bereiden nu het Burgerberaad voor. In juni 2022 wordt de online enquête gehouden. Vanaf september 2022 komt het burgerforum bij elkaar. Naar verwachting is het advies in november 2022 klaar.

Klimaatbeleid 2023 en verder

Provincie Gelderland heeft het Gelders Klimaatplan vastgesteld. Dit moet nu weer actueel gemaakt worden. Daarbij betrekt Gelderland het Burgerberaad. In het Gelders Klimaatplan staan alle maatregelen die nodig zijn om de effecten van de klimaatcrisis te verminderen.

Jan van der Meer: 'Het Burgerberaad is nieuw voor ons. Dus ook best spannend om dit te doen. We gaan tussendoor kijken hoe het gaat en we evalueren aan het eind. De resultaten nemen we mee bij de participatieverordening die we willen opstellen voor de provincie.'

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel