Afdrukken
Ankeiler: Tijdens de commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving van 22 juni 2022 was een groot aantal inwoners aanwezig bij het agendapunt over de beoogde locaties voor flexwoningen, waarvan er acht inspraken.

- Tijdens de commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving van 22 juni 2022 was een groot aantal inwoners aanwezig bij het agendapunt over de beoogde locaties voor flexwoningen, waarvan er acht inspraken. De rode draad in hun betogen was vooral de wijze van communiceren, de inhoud van de communicatie en de gebrekkige verspreiding daarvan door de gemeente. CVO deelde de kritiek vanuit de insprekers, en keurt het communicatiegeblunder vanuit het college stellig af!

De gemeente, onder verantwoordelijkheid van het college, heeft op een wijze gecommuniceerd alsof alles al besloten was. Na uitleg van de wethouder bleek dit kennelijk toch complexer te liggen. “Waarom wordt er dan op een wijze van voldongen feiten gecommuniceerd naar de inwoners en de raad?” was de vraag die aan wethouder Engberts gesteld werd door Jonathan Vroombout namens het CVO. De communicatie heeft voor veel onrust gezorgd onder de omwonenden.

Een ander punt was dat wethouders in het verleden toezeggingen zouden hebben gedaan dat er op een bepaalde locatie in de toekomst niet gebouwd zou gaan worden. Hoe komt het toch dat er in politiek Nederland beloftes worden gedaan, waar vervolgens met hetzelfde gemak weer van afgeweken wordt? Dit draagt niet bij aan het vertrouwen in de politiek, maar doet daar juist afbreuk aan! Politici moeten zich bewust zijn van hun zware verantwoordelijkheid en van de negatieve effecten die niet waar te maken toezeggingen en beloftes kunnen veroorzaken. Laat uw ja, ja en uw nee, nee zijn.

Het gehele proces heeft nu een valse start doordat de gemeente zowel in- als extern niet goed blijkt te communiceren. Zo was het woningcorporatie Delta-wonen die, naar zeggen van de wethouder, op de troepen vooruit heeft gelopen. CVO heeft aangegeven dat er een trend lijkt te zitten in de gebrekkige communicatie en heeft daarom het college als dringend advies meegegeven dat de communicatie grondig onder de loep genomen moet worden om in de toekomst dergelijke missers te voorkomen. De wethouder heeft toegezegd er alsnog zorg voor te zullen dragen dat alle belanghebbenden en belangstellenden van de op dit moment vier beoogde locaties alsnog of (in een enkel geval) nogmaals een informerend schrijven zullen ontvangen. CVO zal dit proces nauwlettend volgen en peilen of één en ander ook conform toezegging is uitgevoerd.

29 juni en 5 juli zal er een informatieavond zijn voor belanghebbenden en belangstellenden. CVO hoopt op beide informatieavonden vertegenwoordigd te zijn.

Over de inhoud van het voorstel zal de raad op een later moment nog spreken. CVO zal dat voorstel op dat moment op de inhoud van dat moment toetsen, maar staat op dit moment zeer kritisch voorgesorteerd, gezien de begrijpelijke geuite bezwaren.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Deel dit artikel