DOORNSPIJK - De interkerkelijke ‘Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Thornspic’ start in september een nieuwe serie Bijbelstudies met verschillende ervaren Bijbelleraren. Op maandagavond 12 september bijt Dirk Jan Jansen de spits af met een serie van 4 lezingen over de 7 gemeenten, de 7 zegels, de 7 bazuinen en de 7 schalen in het boek openbaring. De lezingen vinden plaats in de oneven weken.

Dirk Jan spreekt graag voor en met jongeren. In november en december volgt Bert van Twillert met een serie van 4 lezingen over Jezus’ tijdsrede in het evangelie van Mattheus. In het nieuwe jaar volgen Bert Boer, Wijnand Heidenrijk en Oscar Lohuis.

Een ieder is van harte welkom in de zaal van Hart van Thornspic aan de Zuiderzeestraatweg in Doornspijk, van 19.30 tot 21.00 uur. Koffie en thee staan klaar om 19.15 uur en na afloop is er gelegenheid om na te praten. Toegang en drinken zijn vrij, met een collecte voor de onkosten.

Voor meer informatie bel 0525-654906, 06-27367962 of zie www.sebt.nl.

Deel dit artikel