Er was veel weerstand tegen het ondernemersfonds. Foto: Omroep GLD

Er was veel weerstand tegen het ondernemersfonds. Foto: Omroep GLD

NUNSPEET - Officieel moet de gemeenteraad van Nunspeet er nog een besluit over nemen. Maar wie kan rekenen ziet dat er geen meerderheid is voor de plannen om een ondernemersfonds in te voeren in Nunspeet. Althans, niet op de manier zoals het nu voorgesteld wordt. Zowel Gemeentebelang als de SGP zullen naar verwachting tegen het voorstel stemmen en die hebben samen 15 zetels. Een ruime meerderheid dus.

Het plan om een ondernemersfonds in te voeren komt van de ondernemersvereniging zelf. De bedoeling is dat elke ondernemer die ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een eigen pand meebetaalt aan een potje waaruit zaken voor de samenleving betaalt kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld kerstversiering in het dorp of evenementen zoals 'Eibertjesdag'. Het bedrag dat de ondernemer moet betalen hangt af van de WOZ-waarde van zijn pand. Voor elke 100.000 euro WOZ-waarde betaalt hij (of zij) dan een bedrag. En juist daartegen is veel verzet. Met name ondernemers in de kernen, vrezen dat zij flink de portemonnee moeten trekken en er uiteindelijk niet veel voor terug krijgen.

Weerstand

De afgelopen tijd werd duidelijk dat er veel weerstand was. Dat signaal heeft ook de politiek bereikt. Zo laat Harm-Jan Polinder, fractievoorzitter van SGP weten: "In beginsel is het positief als inwoners of ondernemers iets moois willen doen voor onze dorpen. Maar bij zo’n grote lastenverzwaring is draagvlak wel heel belangrijk. De afspraak met initiatiefnemers is in februari gemaakt tijdens een openbare commissievergadering dat zij met een voorstel zouden komen hoe ze draagvlak zouden aantonen. Dat voorstel is er nooit gekomen.", aldus Polinder.

Rapport rammelt

Ook Gemeentebelang zal dus tegen het huidige voorstel stemmen. En dat terwijl fractievoorzitter Marc Konings juist hoge verwachtingen had: "Juist in deze tijden zou het waardevol zijn als de ondernemers er in de gemeente gezamenlijk de schouders onder zetten om te zorgen dat ook alle kernen vitaal blijven en bruisen van activiteiten.", zegt hij daarover. "Een paar ondernemers hebben hiertoe het voortouw genomen en naast de storm aan reacties zijn er ook medeondernemers die positief reageren op de plannen. Gemeentebelang is in beginsel dan ook positief, maar het voorliggend collegevoorstel met de daaronder liggende aanbiedingsdocument door de werkgroep geeft in onze optiek echter te weinig basis om een dergelijk fonds op te richten. Het verhaal is te dun en het externe adviesrapport rammelt aan veel kanten. Het is onduidelijk waar de toegevoegde waarde van het fonds zou moeten zitten."

Lastenverzwaring

Volgens Gemeentebelang zijn de doelgroepen uiteindelijk te weinig in het proces betrokken. "Het fonds wordt dan ook door sommige ondernemers benoemd als een belastingverhoging waar men niets voor terugkrijgt en waar men niet op zit te wachten", zegt Konings. "Gemeentebelang vindt het begrijpelijk dat in deze turbulente tijd, net na Corona, met oplopende energiekosten en de discussie rondom de stikstof ondernemers kritisch zijn ten opzichte van lastenverzwaring."

Harm-Jan Polinder van SGP Nunspeet is het met hem eens: "Qua inhoud vinden we een ondernemersfonds in deze constructie met zo’n lastenverzwaring geen goed idee. Wij zullen dan ook tegen stemmen. Temeer omdat we juist zien dat ondernemers vrijwillig al heel veel goede doelen steunen en initiatieven ontplooien of financieren."

Deel dit artikel