ELBURG - Gisteren nam burgemeester Jan Nathan Rozendaal deel aan het jaarlijkse congres van de Zuiderzeegemeenten, dat plaatsvond op de Bataviawerf in Lelystad.

"Ik ben trots op de Elburger Bottervloot en kijk met veel genoegen terug op de recente Botterdagen. Wel weet ik dat veel particuliere eigenaren van een botter het hoofd amper boven water kunnen houden. Op het congres hebben we hier aandacht voor. We willen dat het Rijk niet alleen de bedrijven van de bruine vloot ondersteunt maar ook de particuliere eigenaren."

Een ander onderwerp op het congres betreft de toeristische samenwerking als Zuiderzeegemeenten. "We staan tegenwoordig goed op de recreatieve kaarten. Wel blijft het belangrijk om aandacht te geven aan onze culturele hotspots opdat de stroom van bezoekers voortvloeit."

Deel dit artikel