WEZEP - In de Hersteld Hervormde Bethelkerk te Wezep wordt op maandag 31 oktober de kerkhervorming herdacht.

De 3 Sola’s zijn voor de kerkhervorming de ijkpunten van het zaligmakend geloof zoals dat door Maarten Luther en Johannes Calvijn is beleden in leer en leven.

Sola gratia, door genade alleen, Sola fide, door het geloof alleen, Sola scriptura, door de Schrift alleen.

In deze eredienst gaat ds. M. van Sligtenhorst uit Nieuwleusen voor. De aanvang is 19.30 uur. En een ieder is welkom.

Na de zegen wordt staande het Lutherlied: Een vaste burgt is onze God gezogen.

Deel dit artikel