ELBURG - In december wordenj de parkeerontheffingen verstuurd voor 2023 naar de ontheffinghouders die nog steeds voldoen aan de voorwaarden waarvoor in 2022 ontheffing verleend is.

Wilt u de parkeerontheffing 2023 niet ontvangen?

Dan moet u vóór 1 december 2022 de ontheffing beëindigen. Dit kunt u doen door het beëindigingsformulier in te vullen op www.elburg.nl/parkeerontheffing.

Meldingen na 1 december

De Gemeente Elburg wil u erop attenderen dat de legeskosten á € 65,70 voor de automatische verlenging betaald moeten worden als de gemeente de melding van beëindiging na 1 december 2022 ontvangt.

Deel dit artikel