OLDEBROEK - Veel gelovigen ervaren moeite met zaken die je toch wel kernpunten van het christelijk geloof kunt noemen. Dat zorgt nogal eens voor verwarring. In een serie van vier bijeenkomsten, georganiseerd door de Theologische Universiteit Apeldoorn en de werkgroep Geloof het zelf! wordt dieper ingegaan op een viertal aangevochten kernzaken: heiliging, kerkelijke eenheid, groei in het geloof en uitverkiezing.

Prof. dr. W. van Vlastuin: ‘Eenheid gaat ‘m niet meer worden.’ Over kerkelijke eenheid.

Donderdag 17 november 2022 in de Herv. Kerk, Kerkstraat 2a, 8191LV Wapenveld

Statement: “Houd vast… dat er slechts één lichaam van Jezus kan bestaan.”

Prof. dr. H. van den Belt: ‘Groeien? Ik sta al jaren droog.’ – Over geloofsgroei.

Donderdag 24 november 2022 in het Kerkgebouw van de geloofsgemeenschap Luctor Et Emergo, Mheneweg Noord 1, 8096 BR Oldebroek.

Statement: “Houd vast… dat wij kunnen planten en begieten, maar dat alleen God de groei geeft.”

Aanmelden via helpmijngelooflooptvast@outlook.com onder vermelding van welke avond(en) en het aantal personen.

De avonden beginnen om 19.45 uur. De toegang is vrij. Verdere informatie is te vinden op https://www.tua.nl/nl/agenda/helpmijngelooflooptvast

Deel dit artikel