ELBURG - Op maandag 14 november 2022 vergadert de gemeenteraad om besluiten te nemen. De vergadering start om 18.00 uur (afwijkend tijdstip) in de raadszaal. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Agenda

Op de agenda van deze vergadering staat één onderwerp:

Meerjaren Programma Begroting 2023-2026: Deze begroting schetst de hoofdlijnen van beleid en wordt door de raad vastgesteld.

De Kadernota 2022, de Meicirculaire 2022 en het Collegeprogramma 2022-2026 vormende basis van de begroting.

De actuele en volledige agenda is via https://elburg.bestuurlijkeinformatie.nl in te zien. Daar vindt u ook de stukken bij elk agendapunt.

Voorbereiding

De raadsleden hebben de Meerjaren Programma Begroting besproken in de Beeldvormende vergadering van 7 november. Op 14 november wordt de begroting behandeld, zowel Oordeelsvormend als Besluitvormend in de gemeenteraad. Raadsleden kunnen in het debat met moties, amendementen richting geven of wijzigingen aanbrengen in het voorgenomen besluit.

Vergadering bijwonen

Belangstellenden zijn welkom in de raadszaal van het gemeentehuis. U kunt de vergadering ook via de website bekijken. De vergadering is rechtstreeks te volgen via www.elburg.nl/raadsvergadering. Daar kunt u ook vergaderingen terugkijken. Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688 688 contact opnemen met de griffie.

Deel dit artikel