Ankeiler: De eikenprocessierups is weer actief. De brandharen van deze rupsen kunnen leiden tot jeuk en irritatie aan huid, ogen en luchtwegen.

- De eikenprocessierups is weer actief. De brandharen van deze rupsen kunnen leiden tot jeuk en irritatie aan huid, ogen en luchtwegen. Vorige week maandag is de gemeente gestart met het wegzuigen van rupsen en nesten binnen de bebouwde kommen en de locaties in het buitengebied waar natuurlijke bestrijding wordt toegepast.

In mei heeft zijn de meeste eiken in het buitengebied preventief bespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel. De eiken die toen niet preventief zijn behandeld zijn vervolgens gecontroleerd. Op maandag 20 juni 2022 is de gemeente gestart met het zuigend bestrijden van aanwezige rupsen en nesten binnen de bebouwde kommen en de locaties in het buitengebied waar natuurlijke bestrijding wordt toegepast. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Voorrang

Op urgente plaatsen, zoals bij een speelterrein of sportveld, worden de rupsen met voorrang verwijderd. De gemeente bestrijdt geen eikenprocessierupsen in gemeentelijke bospercelen of op particuliere terreinen.

Tips om overlast te voorkomen

Voorkom ongemak en raak rupsen en nesten niet aan. Dek hals, armen en benen af bij bezoek aan natuurgebieden. Na aanraking met rupsen spoelt u de huid af met water, ga vooral niet krabben of wrijven. Klachten verdwijnen meestal binnen twee weken. U kunt ook de aantrekkelijkheid van uw tuin verhogen voor natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Denk hierbij aan bloeiende planten (roofinsecten), struiken, klimop, mezenkastjes en stromend water (zangvogels) of gevelbetimmeringen en vleermuiskasten (vleermuizen).

Overlast melden

Klachten of meldingen over de eikenprocessierups kunt u doorgeven op de website: oldebroek.nl/meldingen, via e-mail gemeente@oldebroek.nl of tel. 0525 63 82 00.

Meer informatie

Via oldebroek.nl/eikenprocessierups kunt u zien waar in de gemeente Oldebroek welke bestrijdingsmethode wordt gebruikt en waar onze nestkastjes hangen en of ze in gebruik zijn. Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijding ervan vindt u op de website www.processierups.nu en kijk bij klachten op de website www.thuisarts.nl

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Deel dit artikel