- Niet af laten leiden door urgente maar onbelangrijke zaken maar focus houden op het groter geheel. Voor ons als volksvertegenwoordigers een les om niet het doel van de gemeenteraad en het bestuur van de gemeente uit het oog te verliezen. Daarbij hebben we Mozes als voorbeeld aangehaald. Mozes had genoeg afleidingen tijdens de woestijnreis die hem van zijn doel zouden kunnen afbrengen. Maar ondanks al die afleidingen en irritaties tijdens deze reis verloor Mozes door Gods leiding nooit het uiteindelijke doel uit het oog.

De slotzin van de aanbieding van de begroting is dan ook erg belangrijk: “Tot slot spreken wij de wens uit, dat het bestuurlijk handelen van deze gemeente ook in 2023 gedragen mag worden door wederzijds begrip en vertrouwen en dat ons werk onder Gods zegen mag staan.” Daar kan de SGP zich volledig bij aansluiten.

De begroting geeft voor de komende jaren een positief beeld hoewel er nog veel onzekerheden zijn. Dat vraagt financiële degelijkheid. Voor de SGP is een gezonde financiële huishouding dan ook een topprioriteit. De financiele vertaling van het bestuursakkoord is weergegeven in het college uitvoeringsprogramma. Dat geeft de transparantie die nodig is. De investeringen van het college uitvoeringsprogramma die uit de reserve worden gehaald voor 2023 worden in 2024 weer teruggestort in de reserve. We willen investeren in deze gemeente. Dat kan niet zonder geld maar financiële degelijkheid is en blijft voor de SGP belangrijk want dat getuigt van zorgvuldig besturen. Het gaat om de portemonnee van u als inwoner.

Tijdens de begrotingsvergadering heeft de SGP een aantal zaken onder de aandacht gebracht. Die zullen wij de komende tijd nader toelichten. Hou onze site en mediakanalen in de gaten!

Deel dit artikel