Ankeiler: Op woensdag 25 januari 2023 gaan de raadsleden in gesprek om een oordeel te vormen over de geagendeerde onderwerpen.

- Op woensdag 25 januari 2023 gaan de raadsleden in gesprek om een oordeel te vormen over de geagendeerde onderwerpen.

In eerdere bijeenkomsten hebben raadsleden met ambtenaren, burgemeester en wethouders gesproken over wat de voorstellen precies inhouden en vragen kunnen stellen. Inwoners konden inspreken; een toelichting geven of hun zorg delen. Nu geven de raadsleden hun oordeel over die voorstellen; kan er een besluit worden genomen? Moet het besluit nog worden aangepast?

De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Wat zijn de onderwerpen van de vergadering?

• Aanwijzing Lokale Omroep Elburg als lokale omroep

• Benoeming weesmeesters van de Stichting Het Schipluidenfonds

• Actualisering Archiefverordening 2023 Elburg

De volgorde van bespreking en de onderwerpen kunnen nog worden gewijzigd.

Hoe kan ik de vergadering bijwonen?

De vergadering met stukken is digitaal in te zien en te volgen via https://elburg.bestuurlijkeinformatie.nl. U bent ook van harte welkom in het gemeentehuis.

Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688 contact opnemen met de griffie.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Deel dit artikel