ELBURG - Het college heeft het programma voor 2022-2026 vastgesteld en is tevreden over de inhoud: “We willen als college veel bereiken. Dit betekent dat we flinke uitdagingen aangaan. Gelukkig beschikken wij over een loyale en goede gemeentelijke organisatie. Daarom kunnen we ook de ambitie tonen om van onze gemeente een nog mooiere plek te maken.”

Over het algemeen geldt dat het goed wonen, werken en recreëren is in de gemeente Elburg. Het college wil dit zo houden en als dat lukt het zelfs verbeteren. “Dat gaat niet vanzelf,” zegt burgemeester Jan Nathan Rozendaal, als woordvoerder van het college, “want we hebben hierbij te maken met grote en soms ingewikkelde keuzes. Neem bijvoorbeeld de groei van onze bevolking. Iedereen heeft een woning nodig en de vraag naar woningen neemt alleen maar toe. Daarom willen we werken aan het versneld bouwen van nieuwe en goed betaalbare woningen. Daar blijft het niet bij. Heb je meer woningen en meer mensen, dan heb je ook meer huisartsen nodig. En meer voorzieningen. Onze uitdaging is hoe we dit tot stand kunnen brengen. Bijvoorbeeld, door de bouw van het nieuwe multifunctionele centrum in Doornspijk.”

Werkgelegenheid en bereikbaarheid

De basis voor de werkgelegenheid is goed en die wil het college behouden. De land- en tuinbouw en het toerisme, defensie, de zorg, de maakindustrie en de techniek, we hebben het allemaal in onze gemeente. Daar horen wel goede wegen en een goede ontsluiting bij, van de wijken en bedrijventerreinen. Zo werken we aan een betere ontsluiting van bedrijventerrein Kruismaten. De groei van het aantal inwoners en van de bedrijvigheid zorgt ook voor extra druk op onze nu al goed bezette wegen.

Inclusieve samenleving

Om de gewenste groei te bereiken wil het college de randvoorwaarden scheppen waarin iedereen mee kan doen. Dit vergroot de veerkracht van de samenleving: gezond, fit en zonder drempels. We geven aandacht aan onze jeugd en aan mensen voor wie dit niet of minder vanzelfsprekend is. Sport, cultuur en recreatie bieden mogelijkheden, ook om iets te kunnen betekenen voor een ander. Alcohol- en drugsgebruik staan dit in de weg. Daarom zetten we in op preventie en voorlichting. We gaan moeilijk taalgebruik tegen en werken aan voldoende hulp bij bijvoorbeeld zorgtaken.

Er zijn een aantal risico’s in het waarmaken van de beloftes van het collegeprogramma. Zo is er maar weinig invloed op landelijke en wereldwijde ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan betreft de krapte op de arbeidsmarkt en de beperkte financiële ruimte. Een belangrijke randvoorwaarde om als werkgever aantrekkelijk te zijn is een eigentijds gemeentekantoor. Het is de bedoeling dit in deze collegeperiode te realiseren. Het volledige collegeprogramma 2022-2026 staat op www.elburg.nl

Deel dit artikel