- Als het te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat vaak ook. Fraude, bedrog en misleiding. Het is helaas van alle tijden. Nog maar een paar weken geleden schreef ik over digitale veiligheid, omdat het toen de week van de veiligheid was. Deze week staan we, in meerdere gemeenten, stil bij ondermijning. En dan vooral bij manieren om ondermijning te herkennen en tegen te gaan.

Ondermijning blijft een lastig begrip. Je zou het als volgt kunnen uitleggen: criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Dus, soms zelfs zonder het te weten, helpen mensen criminelen. Bijvoorbeeld door pakketjes voor ze af te leveren of door een pand te verhuren dat vervolgens voor drugshandel gebruikt wordt. En ook al ben je te goeder trouw, je kunt zomaar ineens flink in de problemen zitten.

Ook in Oldebroek komen dit soort zaken voor, helaas. Drugshandel, panden die we voor een bepaalde tijd moeten sluiten, uitbuiting, mensenhandel. Het zal u niet verbazen dat ik het belangrijk vind op te treden tegen ondermijning. Tegen vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Er is voor dit soort praktijken geen ruimte in Oldebroek.

Daarom schrijf ik er vandaag toch weer over. Daarom staan we, zeker ook intern in het gemeentehuis, deze week extra stil bij het onderwerp ondermijning. Want het is ontzettend belangrijk dat we de signalen herkennen. Dat we weten wat we moeten of kunnen doen als we de kriebels krijgen. Dat we op ons onderbuikgevoel durven te vertrouwen.

Zorgen voor een goed en veilig Oldebroek, dat moeten we echt samen doen! Ik heb het vaker gezegd, maar het is niet iets van alleen de politie en de BOA’s. Of van het straathoekwerk, van docenten, predikanten. Nee, zorgen voor een veilig Oldebroek dat doen we samen! Valt u iets op, vertrouwt u het niet? Een buurman die geen werk lijkt te hebben maar wel een heel dure nieuwe auto koopt? Een huis waar wel heel veel kort bezoek komt? Teveel mensen samen in een pand? Als u twijfelt, zich afvraagt hoe het zit… Blijf er niet mee lopen, maar deel uw bevindingen.

Er zijn voldoende mogelijkheden en er is altijd een luisterend oor. Natuurlijk begrijp ik ook dat dat spannend kan zijn, zeker als het om situaties of mensen dichtbij u gaat. Of als dat innerlijke stemmetje zegt dat het wel niets zal zijn. Als er niets aan de hand blijkt te zijn zal er ook niets gebeuren. Maar het omgekeerde is erger. Niet melden en daardoor een ondermijnende situatie laten voortduren. Dus maak het bespreekbaar.

Meldingen doen kan op verschillende manieren, ook anoniem. We kennen bijvoorbeeld het meldpunt ondermijning op onze eigen website: oldebroek.nl/meldpuntondermijning. We zijn tevens aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn 24/7 telefonisch bereikbaar via 0800 – 7000. Een melding doen kan ook via de website meldmisdaadanoniem.nl. Deze meldingen zijn ook echt anoniem!

Wat u doet en welke manier u kiest om een melding te doen, dat maakt mij niet uit. Maar blijf niet met uw vermoedens rondlopen! Melden doet er toe. Samen kunnen we dan Oldebroek weer wat mooier maken!

Tanja Haseloop – Amsing

burgemeester

Deel dit artikel