Ankeiler: Verenigingen en stichtingen kunnen jaarlijks subsidies aanvragen voor activiteiten.

- Verenigingen en stichtingen kunnen jaarlijks subsidies aanvragen voor activiteiten. Het college van B&W van Oldebroek heeft onlangs een ‘Concept Nadere regel subsidie 2023’ vastgesteld met daarin enkele wijzigingen ten opzichte van het jaar 2022. Op dit concept kunt u reageren.

In deze concept regelgeving staat voor welke activiteiten, vanaf 1 januari 2023, subsidie beschikbaar is en onder welke voorwaarden. De regels gelden voor verenigingen vanaf tien leden en voor subsidies vanaf € 500,-. Het gaat niet om persoonlijke budgetten.

Reageren op regelwijzigingen

U kunt tot 2 september 2022 reageren, vervolgens legt het college de concept regelgeving voor aan de gemeenteraad. Uw reactie wordt meegenomen bij de definitieve vaststelling door college en gemeenteraad. Maak een afspraak met Team Samenleving via 0525 63 82 00, stuur een schriftelijke reactie per post naar Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek of per e-mail naar bvdbrink@oldebroek.nl.

Documenten

De documenten liggen, tot 2 september 2022, ter inzage op het gemeentehuis in Oldebroek en zijn digitaal aan te vragen. Het digitale document 'Concept Nadere regel subsidie 2023’ vraagt u per e-mail aan op bvdbrink@oldebroek.nl of lees in het Overzicht mutaties Nadere regel subsidie 2023 beknopt alle wijzigingen ten opzichte van de regelgeving in 2022.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Deel dit artikel