rustn. Foto: Loco Media Groep

rustn. Foto: Loco Media Groep

WEZEP - Omdat permanente bouw op korte termijn niet mogelijk is, heeft B&W van Oldebroek besloten de prachtige groenstrook tussen de Rustenburgsweg en het Wezenwegje vol te bouwen met maximaal 60 woonunits, de zogenaamde flexwoningen. Dit zijn tijdelijke woningen die de druk op de huidige woningmarkt moeten verlichten. Er zijn meerdere locaties geschikt hiervoor, ook met veel minder impact op de natuur en de buurt. Maar het moet zo snel en goedkoop mogelijk en dus is gekozen voor grond waarvan de gemeente al eigenaar is.

Ook moet er geen bouwbestemming op de grond zitten, omdat de bouw van de flexwoningen dan in mindering wordt gebracht op het bestaande bouwquotum. Dit kan allemaal zeer snel er doorheen worden gedrukt, omdat er gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke omgevingsvergunning. Tijdelijk betekent in dit geval maximaal 15 jaar en daarna komt er permanente bebouwing. De reden voor dit project is dat de bouw op de reeds aangewezen permanente bouwlocaties maar niet wil vlotten door de zeer trage vergunningstrajecten.

Wij zijn hier fel op tegen:

- De doelgroep voor deze woningen woont hier tijdelijk. Ze gaan niet integreren in de buurt. Er is daarom ook geen prikkel om de omgeving mooi te maken of te houden.

- Een prachtige groenstrook zal verdwijnen. Een groenstrook waar niet alleen omwonenden, maar ook veel Oldebroekers van genieten tijdens een wandeling. De aanblik van het historische Wezenwegje zal voorgoed verloren gaan.

- Inwoners worden via allerlei prachtige projecten vanuit de gemeente gestimuleerd hun tuin te vergroenen. Terwijl hier een prachtig stuk groen door diezelfde gemeente wordt weggehaald.

- Door de traagheid in de bestaande bouwplannen, moet de buurt aan de Rustenburgsweg bloeden.

- De omwonenden die door hard werken geïnvesteerd hebben in hun woning zien hun woongenot en waarde van hun woning kelderen.

- Het onderwerp CO2 laat hierbij niets te raden over.

We bereiden ons voor op diverse acties. We zullen u hierover op de hoogte houden via onze Facebook-pagina. U kunt ons alvast steunen door vrienden te worden op onze Facebookpagina!

Laat Rustenburg met rust!

Deel dit artikel