- ‘s Nachts worden mensen niet wakker van rook. Ruiken gaat namelijk minder goed tijdens de slaap. Waar iedereen wél wakker van wordt, is het geluid van een rookmelder. Een rookmelder slaat alarm als er brand is, zodat u tijdig en veilig kunt vluchten.

Rookmelders worden verplicht

“Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op iedere verdieping van een woning minimaal één werkende rookmelder te hebben hangen, bij voorkeur in de vluchtroute” vertelt Dick de Vries, districtscommandant van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). “Deze verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar dit gaat ook voor bestaande bouw gelden. Het doel is natuurlijk om levens te redden." Gelukkig hebben veel mensen in onze regio al rookmelders hangen en bijna driekwart van hen test de rookmelder regelmatig, zo blijkt uit onderzoek van de VNOG.

Hoeveel rookmelders heb ik nodig?

We hebben steeds meer elektrische apparaten in huis, waardoor het risico op brand toeneemt. Naast maatregelen om brand te voorkomen is snelle alarmering bij brand cruciaal. Rookmelders zorgen hiervoor. Er worden drie veiligheidsniveaus gehanteerd: voldoende, beter en best. Het veiligheidsniveau 'voldoende' houdt in dat er ten minste één werkende rookmelder hangt op iedere verdieping in de vluchtroute. Vaak is dat de hal of de overloop. De bescherming wordt nog beter als er ook rookmelders worden opgehangen in de slaapkamer. En voor de beste veiligheid worden daarnaast nog rookmelders geplaatst in alle overige ruimten waar brand kan ontstaan.

Veilig vluchten bij brand

Het is belangrijk dat u veilig naar buiten kunt als er brand is. Met deze tips bent u beter voorbereid:

Oefen het vluchtplan

Oefen regelmatig met eventuele huisgenoten en/of kinderen.

Hang een vluchtsleutel op een vaste plek

Verlies bij brand geen kostbare tijd met zoeken. Zorg dat de sleutel snel bereikbaar is, maar buiten het zicht en bereik van buitenstaanders hangt.

Sluit 's nachts binnendeuren

Brand en rook verspreiden zich dan minder snel. Hierdoor is er meer tijd om veilig te vluchten. Sluit bij het vluchten de deuren achter je en blijf laag bij de grond bij rook.

Kijk voor meer informatie of persoonlijk advies over rookmelders op www.rookmelders.nl.

Deel dit artikel