OLDEBROEK - Het college van B&W heeft de jaarplannen van het lokale Preventieakkoord vastgesteld. Hiermee geven de samenwerkingspartners en de gemeente aan welke stappen er de komende twee jaar worden genomen voor gezondheidsbevordering van inwoners. De jaarplannen zijn gebaseerd op de evaluatie van de inzet in 2020 en 2021.

Het lokale Preventieakkoord in de gemeente Oldebroek is in 2020 ondertekend door meer dan 30 partijen. Hiermee gaven de partijen aan zich samen in te zetten voor gezonde inwoners. Het gaat specifiek om de thema’s gezond gewicht, roken en middelengebruik.

Van landelijk naar lokaal

Dit lokale Preventieakkoord stelde de gemeente Oldebroek op naar voorbeeld van het nationale Preventieakkoord, waarmee de Rijksoverheid gezondheidsproblemen wil voorkomen. Van de Rijksoverheid krijgen gemeentes een uitvoeringsbudget om de lokale plannen te kunnen realiseren.

Trots op de vooruitgang

De gemeente Oldebroek heeft de uitvoering van het Preventieakkoord geëvalueerd. Dit geeft inzicht in de stappen die de afgelopen twee jaar zijn gezet. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Door corona hebben we niet alle doelen kunnen behalen. Maar ik ben trots op de stappen die we wel hebben gezet, een mooie vooruitgang en ik ben blij met de gezamenlijke inzet voor gezonde inwoners.”

Zo hebben onder meer dorpshuis De Bouwakker en zwembad De Veldkamp nu een rookvrij terrein en ondersteunen daarmee de doelstelling om een rookvrije gemeente te worden. In het evaluatierapport is de inzet van diverse andere partijen op de verschillende thema’s terug te lezen.

Vervolgstappen

Begin dit jaar vond een online werksessie plaats met de partijen die meedoen aan het Preventieakkoord. Deze sessie leverde nieuwe energie op om de huidige plannen voor te zetten.

Aandacht voor jongeren om bewuste keuzes te maken en een gezonde werkvloer bij bedrijven wordt door de samenwerkingspartners als goede vervolgstappen gezien.

Bent u geïnteresseerd in het Preventieakkoord of wilt u zich ook inzetten voor de thema’s Gezond gewicht, Rookvrije gemeente of Middelengebruik? Neem dan contact op met Krista Schakel via kschakel@oldebroek.nl

Deel dit artikel