Foto Jack Aalderink.  v.l.n.r.: ondertekening bestuursakkoord door fractievoorzitters Erik Doornwaard (SGP), Popke Graansma (ChristenUnie), Wilco van der Horst (CDA).

Foto Jack Aalderink. v.l.n.r.: ondertekening bestuursakkoord door fractievoorzitters Erik Doornwaard (SGP), Popke Graansma (ChristenUnie), Wilco van der Horst (CDA).

OLDEBROEK - ChristenUnie, CDA en SGP zijn overeengekomen de komende vier jaar samen de coalitie in Oldebroek te gaan vormen. ‘Oldebroek, voor u’ is de titel van de bestuursovereenkomst 2022-2026. De bestuursovereenkomst werd vanmorgen gepresenteerd en ondertekend. Naast deze bestuurs-overeenkomst zijn er ook afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling.

Fotoreportage Jack Aalderink

Na de verkiezingen op 16 maart 2022 ging (in)formateur Reinier Mulder aan de slag. In de periode daarna zijn door alle fracties in de gemeenteraad veel gesprekken gevoerd. Door alle partijen zijn op 6 april thema’s genoemd die, volgens hen, voor de bestuursperiode 2022-2026 belangrijk zijn voor de inwoners van de gemeente Oldebroek. Er is bij het opstellen van het bestuursakkoord door de samenwerkende partijen om die reden niet alleen gekeken naar eigen speerpunten, maar ook naar onderwerpen die andere politieke partijen ingebracht hebben. Dit alles heeft geleid tot deze bestuursovereenkomst.

Op zaterdag 25 juni 2022 bereikten de drie partijen een akkoord over de bestuursovereenkomst. Daarnaast is er gesproken over de verdeling van de portefeuilles voor de wethouders. Op zaterdagmorgen 2 juli is de bestuursovereenkomst in het gemeentehuis gepresenteerd en ondertekend door fractievoorzitters Popke Graansma (ChristenUnie), Wilco van der Horst (CDA) en Erik Doornwaard (SGP).

Met dit bestuursakkoord zijn de werkzaamheden van de heer Mulder afgerond. De fractievoorzitters dankten hem tijdens de bijeenkomst voor zijn inzet. Reinier Mulder: “Ik ben blij dat dit akkoord er nu is. Een mooi en ambitieus uitgangspunt voor de coalitie om in deze nieuwe bestuursperiode gezamenlijk met de raad, en met een duidelijke koers, te werken aan een Oldebroek waar het voor iedereen mogelijk is om mee te doen en waar het goed wonen en werken is”.

De partijen stellen de volgende drie personen kandidaat voor het nieuwe college van B&W van Oldebroek: kandidaat-wethouder voor de ChristenUnie is mevrouw Liesbeth Vos - Van de Weg. Zij behoudt de portefeuille sociaal domein en economie. Als kandidaat-wethouder voor het CDA krijgt de heer Beerd Flier de portefeuilles ruimtelijk domein, duurzaamheid, milieu, sport en cultuur. Kandidaat-wethouder voor de SGP is de heer Ben Engberts. Hij zal verantwoordelijk zijn voor leefbaarheid platteland, beheer openbare ruimte en verkeer, financiën en bedrijfsvoering. Burgemeester Tanja Haseloop – Amsing pakt naast haar wettelijke taken, waaronder veiligheid, ook de onderwerpen dienstverlening en Oldebroek voor Mekaar op.

Deel dit artikel