OLDEBROEK - Het Christelijk Verbond Oldebroek (CVO) is erg kritisch op het bestuursakkoord dat de nieuwe coalitie (bestaande uit CU, CDA en SGP) heeft gepresenteerd. De verwachtingen van CVO waren aanvankelijk aanmerkelijk hoger, waardoor CVO erg teleurgesteld is over wat er nu voorligt.

Proces

Met de presentatie van het bestuursakkoord, en de installatie van de wethoudersploeg, komt er eindelijk een einde aan de 103 dagen die er nodig zijn geweest om een nieuwe coalitie te kunnen vormen. Overigens een periode die bijna 2x zo lang heeft geduurd dan de tijd die in 2018 nodig was om een nieuwe coalitie te kunnen smeden (54 dagen). Deze periode is gekenmerkt door publieke ruzie tussen de twee grootste partijen (CU en ABO), het uitsluiten van de grootste winnaar van de verkiezingen (CVO), met als dieptepunt: het al achter de schermen formeren terwijl we nog slechts in een informerende (!) fase zaten. Zonder te overdrijven zijn deze drie maanden daarmee een dieptepunt voor de Oldebroekse politiek geworden. CVO is dan ook opgelucht dat deze klucht, onder aanvoering van de ChristenUnie en diens formateur, nu teneinde is.

Coalitie

CVO heeft alreeds aangegeven tégen de combinatie van partijen te zijn die nu samen de coalitie gaan vormen voor de komende jaren. CU, CDA en SGP zijn de drie grootste verliezers van de verkiezingen. Daarmee wordt volgens CVO geen recht gedaan aan het signaal van de kiezer. Gezamenlijk hebben deze fracties ook slechts 10 zetels. Dit is de krapst mogelijke, en daarmee een instabiele, meerderheid. Overigens heeft het CVO, als grootste winnaar en derde partij in grootte, geen eerlijke kans gekregen in het proces. Om deze redenen keurt CVO een coalitie die bestaat uit deze partijen, dan ook af.

Bestuursakkoord

Maar goed, de coalitie is er nu eenmaal, dus op naar de inhoud! Wat zijn de grote plannen van deze coalitie, die ze hebben opgeschreven in hun bestuursakkoord? De titel is: ‘Oldebroek voor u. Een duidelijke koers’. Dat klinkt veelbelovend! Echter, na het lezen van het summiere akkoord van een paar kantjes, blijkt daar weinig tot niets van. Het akkoord bestaat uit niets meer dan een aaneenschakeling van algemene ambities. Ook schrijft de coalitie in het akkoord op dat ze de nodige ‘dromen’ hebben. Echter, het wordt geen enkel moment duidelijk hoe deze dromen gerealiseerd moeten worden! Daarmee lijkt het eerder op een slapend college. Een duidelijke koers blijft uit. Een treffend voorbeeld daarvan zijn de passages over de gemeentefinanciën, een aangelegen punt. Daarover staat in het akkoord: ‘We zorgen voor een gezonde financiële huishouding.’ Maar hoe daarvoor gezorgd gaat worden, wat de duidelijke koers daarbij is, wordt nergens verteld. Is de OZB verhogen voor onze inwoners een optie volgens deze coalitie? Welke stappen gaan we nemen om de uitgaven desnoods te verminderen? Het staat er niet in. Daarmee is dit akkoord helaas een nietszeggend document geworden. Holle frasen.

‘’meenemen’’ oppositie

Het meest verbazingwekkende tijdens de raadsbeschouwingen over het bestuursakkoord, was nog wel dat de coalitie van mening is dat de oppositie zich wel moet (!) herkennen in dit akkoord. In het akkoord staat: ‘’ Wij hebben gekeken naar de onderwerpen die andere politieke partijen inbrachten.’’ De formateur zei zelfs deze week in de Huis aan Huis: als partijen zich te weinig in dit akkoord herkennen, dan ligt dat niet aan dit akkoord maar aan de leesbril van die partijen.

Wat een arrogantie van de coalitie. Toen CVO de CU nader doorvroeg op concrete onderwerpen die expliciet door oppositiepartijen zijn ingebracht, kon geen enkel concreet voorbeeld worden genoemd. Er werd verscholen achter onderwerpen die door de coalitie zélf werden ingebracht, en verwezen naar een uitvoeringsagenda die op een laat moment behandeld gaat worden. Daarmee blijkt pijnlijk dat in dít bestuursakkoord, de oppositie amper is meegenomen. De oppositie wordt kennelijk alleen meegenomen als zij het eens is met de coalitie. Dit is niet alleen de opvatting van CVO. Meerdere (oppositie)fracties zijn deze mening toegedaan.

Conclusie

Het bestuursakkoord en de wethoudersploeg zijn met veel feestvreugde en mooie woorden gepresenteerd door de coalitie. Maar nu al blijkt dat de coalitie zichzelf klem heeft gepraat op diverse punten. Met een minimale meerderheid in de raad is dat nogal hoog spel spelen. Onverstandig, en onverantwoord naar onze Oldebroekse inwoners toe.

Het CVO wijst de nieuwe coalitie om die reden de broodnodige reflectie toe in het reces.

Deel dit artikel