OLDEBROEK - Tijdens de raadsvergadering van 7 juli zijn de nieuwe wethouders van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldebroek geïnstalleerd. Wethouders Liesbeth Vos-Van de Weg (ChristenUnie) en Ben Engberts (SGP) waren al wethouder in het vorige college. Beerd Flier maakt de stap van veehouder naar wethouder (CDA). Samen met burgemeester Tanja Haseloop-Amsing vormen ze het nieuwe college van de gemeente Oldebroek.

Taakverdeling

In het college blijft burgemeester Haseloop verantwoordelijk voor taken zoals openbare orde en veiligheid, inwonerparticipatie en dienstverlening en regionale samenwerking. Wethouder Vos staat ook deze termijn aan de lat voor alles rondom zorg en welzijn, werk en inkomen en economie. De portefeuille van wethouder Engberts bestaat uit het programma Vitaal Platteland, beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer, grondbedrijf en financiën. Wethouder Flier richt zich op de onderwerpen duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en volkshuisvesting en toerisme en recreatie.

Lees het gehele bestuursakkoord 2022-2026 ‘Oldebroek, voor u’ op www.oldebroek.nl/bestuursakkoord.

Deel dit artikel