OLDEBROEK - Het college van Oldebroek stemde dinsdag 27 juni 2022 in met het in procedure brengen van het bestemmingsplan Tweede veegplan Oldebroek. In het plan zijn 24 locaties opgenomen, waarvan al eerder is besloten dat deze bij een volgende herziening moeten worden meegenomen in een nieuw bestemmingsplan. Het veegplan ligt vanaf woensdag 6 juli 2022 ter inzage.

Bij een veegplan worden meerdere kleinschalige verzoeken voor herziening van bestemmingsplannen tegelijkertijd behandeld. Ze worden dus letterlijk ‘bij elkaar geveegd’. Door te bundelen kan de gemeente alle initiatieven veel efficiënter begeleiden. Dat scheelt in tijd en kosten.

Doel van het veegplan

Op diverse locaties binnen de gemeente zijn de feitelijke situaties gewijzigd, door het overgangsrecht of eerder verleende omgevingsvergunningen, sinds vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2007. Hierdoor sluiten de huidige bestemmingen en planregels nog niet aan bij het feitelijke gebruik en doel. Het Tweede veegplan Oldebroek is een gedeeltelijke herziening van het moederplan Buitengebied 2007, waarbij het plangebied grotendeels gelijk is. Enkele locaties die in het veegplan zijn opgenomen omvatten ook andere plangebieden, waaronder het bestemmingsplan Oldebroek Dorp 2009 en Oosterwolde Dorp 2005. Het plan volgt als tweede veegplan op het eerdere Veegplan uit 2020.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf woensdag 6 juli 2022 ter inzage. Vanaf deze datum is het bestemmingsplan te raadplegen in het gemeentehuis en via oldebroek.nl/bestemmingsplannen of ruimtelijkeplannen.nl. Een zienswijze indienen kan tot en met dinsdag 16 augustus 2022. Het veegplan ligt vervolgens nog tot eind september 2022 ter inzage, alleen voor eventuele vragen en overleg omtrent het plan. Alle eigenaren en/of belanghebbenden van de 24 locaties zijn schriftelijk geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan en de procedure.

Vervolgproces

Ingediende zienswijzen worden verwerkt in een zogenoemde Zienswijzenota en bij het definitief vaststellen van het bestemmingsplan bijgevoegd. Naar verwachting zal de gemeenteraad het bestemmingsplan Tweede veegplan Oldebroek eind van dit jaar vaststellen. Daarna bestaat nog de mogelijkheid van beroep.

Ruimte aan inwoners

Het college van Oldebroek geeft graag de ruimte aan inwoners van de gemeente. Wij denken graag met u mee over ontwikkelingen, initiatieven en mogelijkheden op uw erf. Heeft u vragen of wilt u dat uw perceel wordt meegenomen in het veegplan, naar aanleiding van het overgangsrecht of een eerder verleende omgevingsvergunning, neem dan contact op met de gemeente. Bel met de heer J.W. van Hoorn of mevrouw S. Özdemir van het Team Ruimte via 0525 63 82 00 of stuur een e-mail naar gemeente@oldebroek.nl onder vermelding van ‘Tweede veegplan Oldebroek’.

Deel dit artikel