WEZEP - In onze gemeente worden veel Oekraïense vluchtelingen opgevangen en vanuit die groep is gevraagd of er een inzameling georganiseerd kan worden. Recent is er daarom vanuit de gezamenlijke kerken in Wezep en Hattemerbroek een werkgroep opgericht. Die heeft onderzocht hoe in Wezep een gezamenlijke inzameling voor Oekraïne georganiseerd kan worden.

Dat heeft geresulteerd in een concreet plan: op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 september worden in alle supermarkten in Wezep goederen aangeboden die gekocht kunnen worden door degenen die dan hun boodschappen doen.

De Aldi, Boni, Lidl en Plus werken graag mee aan deze actie zodat het een actie is in en van heel Wezep en Hattemerbroek. De week erna worden de ingezamelde goederen via een reeds vaak gebruikte transportroute naar Oekraïne getransporteerd.

De werkgroep zoekt vrijwilligers die op 1, 2 en/of 3 september of meerdere van deze data een paar uurtjes willen assisteren door in één van de winkels informatie uit te delen en geschonken goederen in ontvangst te nemen en te sorteren. Gedacht wordt daarbij aan blokken van twee of drie uur, maar in overleg zijn ook alternatieven mogelijk. Vrijwilligers worden samen met anderen ingedeeld zodat er (bij voorkeur) per tijdsblok minimaal drie vrijwilligers per supermarkt ingedeeld kunnen worden. Deze vrijwilligers staan in contact met een coördinator die eerste aanspreekpunt is en precies weet wat de bedoeling is

.Bij de aanmelding graag aangeven welke dag u beschikbaar bent en welk dagdeel: ochtend (8:00 tot 12:00), middag (12:00 tot 17:00) of avond (17:00 tot 20:00). Nadat alle aanmeldingen zijn verwerkt wordt een definitieve indeling gemaakt, dat zal in week van 22 t/m 27 augustus gebeuren, de week voorafgaande aan de actie.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Reinard Schreurs via mailadres reinmarschreurs@gmail.com of 06-309 38 296. Opgave liefst via mail of via whatsapp met daarbij naam, telefoonnummer, leeftijd en dus graag welke dag en welk dagdeel beschikbaar is. Uiteraard kunnen ook meerdere dagen en dagdelen opgegeven worden.

Als veel mensen een paar uurtjes helpen kan het een zeer geslaagde actie worden. Vraag gerust een vriend of vriendin, buurman of buurvrouw, klasgenoot of sportmaatje om ook mee te helpen.

Ook financiële bijdragen voor deze actie zijn van harte welkom. Die kunnen gestort worden op rekeningnummer NL46 RABO 0153 7994 20 t.n.v. Diaconie hervormde gemeente Wezep onder vermelding van: Bijdrage hulptransport Oekraïne.

Zondag 4 september vindt er een voedsel/verzorgingsproducten inzameling plaats in alle kerken in Wezep en Hattemerbroek.

Deel dit artikel