Gemeentehuis van Elburg. Foto: Gemeente Elburg

Gemeentehuis van Elburg. Foto: Gemeente Elburg

ELBURG - Vanaf 1 april geldt een basisbedrag voor de studietoeslag die studenten met een medische beperking bij de gemeente Elburg kunnen aanvragen.

De nieuwe regels vervangen de individuele studietoeslagregels uit 2015. Relatief weinig studenten vroegen deze toeslag aan. De verwachting is dat het basisbedrag, op leeftijd oplopend tot 300 euro netto per maand, leidt tot effectiever gebruik van de regeling. De studietoeslag kan met terugwerkende kracht per 1 april 2022 aangevraagd worden bij de gemeente.

Wethouder Willem Krooneman is erg blij met deze ontwikkeling. “Iedereen heeft recht op het volgen van een opleiding, maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat iedereen dit ook zelf kan betalen. Studenten die vanwege een structurele medische beperking niet kunnen bijverdienen, kunnen de studietoeslag aanvragen om dat gat te dichten. Zo kunnen ze toch meekomen met andere studenten op financieel gebied.”

Vrijlating stagevergoeding en vermogen

De studenten die studietoeslag ontvangen en die in het kader van hun studie inkomsten ontvangen uit een stage, behouden deels het recht op de studietoeslag. Als de stagevergoeding meer is dan € 180,00 per maand wordt het deel dat hoger is dan € 180,00 euro van de studietoeslag afgetrokken. Het vermogen van de student of de ouders heeft geen invloed op de studietoeslag.

De studietoeslag kent geen vermogenstoets en loopt op naarmate de student ouder wordt, tot een bedrag van € 300,00 netto per maand per student. Het staat gemeenten vrij om dit bedrag te verhogen, maar door het stellen van een minimum is de basis voor iedere student, ongeacht woonplaats, hetzelfde.

Studenten met een medische beperking kunnen de studietoeslag aanvragen via het formulier 'Individuele studietoeslag aanvragen'.

Deel dit artikel