OLDEBROEK - Afgelopen donderdag, in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces is het bestuursakkoord 2022-2026 met de titel: “Oldebroek, voor u – een duidelijke koers” gepresenteerd. Een bestuursakkoord opgesteld door de fracties van de ChristenUnie, het CDA en de SGP. Een akkoord waar de ChristenUnie fractie trots op is! Het akkoord heeft de vorm van een brief, een brief aan de inwoners van Oldebroek, een brief waarin we opgeschreven hebben wat we de komende jaren willen bereiken voor u.

Het bestuursakkoord is opgesteld door de ChristenUnie het CDA, en de SGP, waarbij rekening is gehouden met de punten die 6 april jl. door alle fracties zijn ingebracht tijdens een raadsbijeenkomst. Een akkoord met raadsbreed gedragen onderwerpen. We spraken dan jl. donderdag ook de wens uit dat we samen met de oppositiepartijen ons de komende jaren mogen inzetten voor het welzijn van de inwoners van onze gemeente. Het is een bewuste keuze om een bestuursakkoord op hoofdlijnen te sluiten. Zo kunnen de komende jaren alle partijen hun inbreng hebben.

Het bestuursakkoord is opgebouwd rond een 4-tal belangrijke en actuele onderwerpen. Als eerste Wonen, welzijn en zorg. Want wonen gaat over meer dan alleen bouwen, het gaat over mensen, hun welzijn en de zorg die ze nodig hebben. We willen bouwen met oog voor alle doelgroepen, ongeacht leedtijd, de samenstelling van het huishouden of een mogelijke zorgvraag. Maar ook bouwen we met een stip op de horizon. In 2030 moet er een passende woning zijn voor ieder inwoner. We kijken hier over onze bestuursperiode heen, want het is ook belangrijk om nu stappen te zetten voor de lange termijn, zodat we ook na 2026 verder kunnen blijven bouwen aan onze gemeente.

Twee andere belangrijke onderwerpen zijn Duurzaamheid en Vitaal platteland. Onderwerpen die elk hun eigen impact hebben, maar ook onlosmakelijk met elkaar en de woonopgave verbonden zijn. Het heeft met onze leefomgeving en de leefbaarheid te maken. Hoe en waar gaan we aan de slag met bouwen en de verduurzamingsopgave als het om het ruimtebeslag daarvan gaat? En hoe zorgen we ervoor dat het platteland vitaal blijft, dat agrariërs er op een verantwoorde manier hun boterham kunnen verdienen en wij inwoners kunnen genieten van wat het gevarieerde landschap te bieden heeft.

Dat doen we als overheid niet alleen, maar dat doen we samen met u, met onze inwoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals. Samen bouwen we aan een sterk en duurzaam Oldebroek. We willen daarin een betrouwbare overheid zijn, een thema wat als een rode draad door de andere thema’s heen loopt. We willen een overheid zijn die transparant is in wat zij doet, beloftes nakomt en duidelijk uitlegt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

Oldebroek, voor u – een duidelijke koers”

Deel dit artikel