Logo WKB. Foto: Stichting IBK

Logo WKB. Foto: Stichting IBK

NUNSPEET - Om praktijkervaring op te doen en inzicht te krijgen wat de impact is van de verandering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is door de gemeente Nunspeet, in samenwerking met Lithos, een proefproject gestart voor de bouw van veertig grondgebonden woningen in de wijk Molenbeek. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de fractie van de SGP.

De nieuwe Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De Wet Kwaliteitsborging heeft 3 doelen:

• verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit

• verbeterde positie van de consument

• stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

Met lokale ondernemers/bouwpartijen is nog niet actief gesproken over de invoering van de nieuwe wet. Via brancheverenigingen zijn die wel op de hoogte gebracht. Het college wil na de zomervakantie een aankondiging van de wet plaatsen met verwijzing naar informatie websites. En hieraan tevens de mogelijkheid koppelen voor betrokken partijen bij vragen contact op te nemen met de gemeente. Het wordt overigens wel als een verantwoordelijk voor de sector zelf gezien om zich voor te bereiken op de veranderingen die volgens de huidige planning per 1 januari 2023 gefaseerd ingaat. Voor het deel waarvoor de gemeente verantwoordelijk is zegt het college toe er voor te zorgen dat men op tijd klaar is om aan de wetgeving te voldoen. Aan het lopende proefproject is door de gemeente een financiële bijdrage geleverd.

Deel dit artikel