Ambulancedienst Witte Kruis. Foto: Melvin Bakker

Ambulancedienst Witte Kruis. Foto: Melvin Bakker

NUNSPEET - Uit de vertrouwelijke cijfers is het de gemeente Nunspeet tijdens een gesprek met een beleidsadviseur het Witte Kruis duidelijk geworden dat de wettelijke aanrijtijden voor de kernen Elspeet en Vierhouten nog altijd niet op het vereiste niveau zijn. De cijfers voor de kernen Nunspeet en Hulshorst zijn voldoende. Na een spoedmelding moet de ambulance binnen vijftien minuten op de plaats van bestemming zijn. Dat moet in minimaal 95 procent van de meldingen worden gehaald.

Door de burgemeester van Nunspeet is de ambulancedienst gevraagd de cijfers openbaar te maken. De RAV is hiertoe niet bereid. Men vindt dat verantwoording moet worden afgelegd aan de zorgverzekeraars, in het geval van Nunspeet het Witte Kruis. Alleen de cijfers voor het gehele gebied van de RAV worden openbaar gemaakt. Aangegeven wordt dat de cijfers specifiek voor één plaats te veel vertekenen, omdat ze worden berekend over te kleine aantallen. Daarbij komt, zo stelt men, dat bij het geven van alleen cijfers de context niet wordt genoemd.

De ambulancedienst wordt al enkele jaren gefaciliteerd door de gemeente Nunspeet, door bij te dragen aan een ambulancelocatie aan de Elspeterweg. Door de RAV wordt benadrukt dat deze locatie vaak wordt gebruikt en zeker een positieve invloed heeft op het prestatiecijfer van de ambulancedienst.

Het college van burgemeester en wethouders vindt dat door de cijfers per kern niet te delen, het voor het college en de gemeenteraad moeilijk is te beoordelen of de financiële bijdrage aan de ambulancepost aan de verwachtingen voldoet. Tijdens een nieuw overleg in september wordt opnieuw aangedrongen op het openbaar maken van de cijfers per kern. Nunspeet heeft al jaren geen eigen ambulancepost meer. Indien mogelijk wordt er een ambulance vanuit Harderwijk of Elburg gestationeerd bij de post aan de Elspeterweg, zodat de aanrijtijden beter te halen zijn. Het gaat om een zogenoemde voorwaarde scheppende ambulance.

Deel dit artikel