- Voor de zomer stelde de CVO-fractie schriftelijke vragen over de onveilige Zuiderzeestraatweg. Er zijn helaas veel ongelukken geweest de laatste jaren. Er moet nu écht wat gaan gebeuren! Zo vroeg CVO naar welke druk de gemeente nu uitoefent op de provincie en welke maatregelen worden onderzocht.

De antwoorden van het college zijn inmiddels binnen. In het kort:

– De provincie voelt niet genoeg urgentie om deze provinciale weg aan te passen.

– De gemeente blijft druk uitoefenen.

– Komend half jaar gaan er door gemeente en provincie maatregelen uitgewerkt worden.

Conclusie: er gaat op korte termijn niets veranderen.

Voor CVO zeer teleurstellende antwoorden. De urgentie om deze onhoudbare situatie aan te passen, is voor ons zeer groot. Wij willen concrete, haalbare en effectieve aanpassingen op korte termijn, in lijn met de enquêteuitkomsten bij de aanwonenden. Dit zijn onder meer: rechte rijbaan, verhoogde rijbaanscheiding, meer zebrapaden en de maximumsnelheid in het centrum omlaag naar 30 km/u.

We denken na over een grote actie om de provincie te doordringen van de urgentie. We geven niet op!

Christelijk Verbond Oldebroek (CVO)

Deel dit artikel