Ankeiler: Welke uitgaven van de provincie vindt u belangrijk en wat kunnen we beter laten?

- Welke uitgaven van de provincie vindt u belangrijk en wat kunnen we beter laten? Deel uw standpunten over de begroting met Provinciale Staten tijdens de Participatiemarkt op zaterdag 15 oktober 2022 in het Huis der Provincie in Arnhem.

Provinciale begroting 2023 onder de loep

De financiële positie van provincie Gelderland verandert. Stijgende kosten en dalende inkomsten zijn ook voor de provicie Gelderland een zorg. Daarom zegt de provincie kritisch te kijken naarhaar rol en de bijbehorende begroting. Welke uitgaven moet of wil ze de komende jaren blijven doen en waar kan het minder?

Participatiemarkt begroting 2023

In het najaar van 2022 besluiten Provinciale Staten over de begroting. Om de juiste afwegingen te kunnen maken, willen Statenleden eerst met Gelderse inwoners en partnerorganisaties in gesprek. Om deze inspraak mogelijk te maken voor iedereen, is er gekozen voor een Participatiemarkt. Deze vorm komtin plaats van de inspraakmogelijkheid bij de oordeelsvorming. Statenlid Hans van Ark is tijdens de markt uw dagvoorzitter. John Berends, commissaris van de Koning, ontvangt u van harte. Daarna geeft Jan Markink, gedeputeerde Financiën, uitleg over de uitdagingen bij het maken van de begroting. Vervolgens kunt u bij verschillende marktkramen met Statenleden in gesprek over de thema’s op de begroting die voor u van belang zijn.

Aanmelden

De Participatiemarkt vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2022 van 10.30 tot 13.30 uur in het Huis der Provincie. Omdat het een open uitnodiging is, wil provincie Gelderland graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Aanmelden is daarom verplicht en kan tot en met 13 oktober 2022.

Aanmelden en programma

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel