Ankeiler: Huurdersorganisaties en woningcorporaties hebben samen met de gemeente de afspraken over 2023 vastgesteld.

- Huurdersorganisaties en woningcorporaties hebben samen met de gemeente de afspraken over 2023 vastgesteld. Daarin wordt afgesproken hoe om te gaan met de krappe woningmarkt, het verduurzamen en de huisvesting voor speciale doelgroepen.

‘Een goede en betaalbare woning voor iedereen, in de juiste maat en op het juiste tijdstip,’ is in het kort de samenvatting van alle doelen. De corporaties blijven inzetten op verduurzaming. Maar ook willen zij bewustwording creëren bij huurders, zodat zij zelf met vaak eenvoudige aanpassingen, kunnen besparen op de energielasten.

Een ander onderwerp betreft de verbetering van de doorstroming van de woningmarkt. Dit lukt beter wanneer de juiste doelgroep in de juiste woning gehuisvest is. Bijvoorbeeld wanneer ouderen de gelegenheid hebben om de gezinswoning om te ruilen met een meer passende woning.

De druk op het huisvesten van verschillende doelgroepen blijft hoog. In 2023 gaan de partijen aan de slag met een Woonzorgvisie. Daarin zal speciale aandacht zijn voor ouderen, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking en mensen die uitstromen uit een instelling.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel