Ankeiler: Woensdag 30 november is vrijwilliger Jan Slagboom uit Hattemerbroek verkozen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger van 2022.

- Woensdag 30 november is vrijwilliger Jan Slagboom uit Hattemerbroek verkozen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger van 2022. Jan is coördinator van weidevogelgroep Randmeerkust. De uitreiking vond plaats op de boerderij van weidevogelboer Evert van Wijhe in Oosterwolde in aanwezigheid van Jans vrouw en de vrijwilligers van de weidevogelgroep Randmeerkust.

Jan Slagboom ontving voor zijn vrijwilligerswerk een glazen kievit en een oorkonde uit handen van Arjan Vriend, directeur-bestuurder van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Ook ontving Jan een bedrag van € 250 van SLG te besteden aan een boerenlandvogeldoel. Elk jaar zetten 700 vrijwilligers, waarvan 400 weidevogelvrijwilligers en 300 patrijzentellers, zich in voor de bescherming van weide- en akkervogels want dat is hard nodig.

Jan Slagboom zet zich sinds 2016, al voordat hij met pensioen ging, in voor de bescherming van weidevogels aan de Randmeerkust, een weidevogelgebied met potentie. Daarom is Jan er ook op gebrand om alle legsels van weidevogels goed in beeld te hebben en te beschermen. Dat doet hij op allerlei manieren. Jan vindt en beschermt legsels van weidevogels door akkers en weilanden af te speuren met een verrekijker maar dat doet hij ook met een drone. Jan is namelijk ook weidevogeldronepiloot. Als dronepiloot gaat hij wekenlang vroeg op om samen met een co-piloot met de drone te vliegen als de boeren gaan maaien of om vrijwilligers te helpen bij het opsporen van nesten. De drone spoort legsels van weidevogels op, die Jan dan kan verplaatsen of markeren voor de boer. Daarnaast coördineert Jan broedpaartellingen van grutto’s en voert deze samen met de weidevogelvrijwilligers uit in 8 telgebieden in de Randmeerkust. Ook helpt hij boeren met onderhoud van plasdraspompen. Volgens de jury: “Jan doet op een nimmer aflatende wijze maatschappelijk zeer relevant vrijwilligerswerk. De vrijwilligers waarderen Jan’s coördinerende en ondersteunende werk enorm. Kortom, een dikke pluim!”.

De weidevogelgroep Randmeerkust heeft 38 vrijwilligers en is actief in een gebied met 150 boeren.

Vrijwillige boerenlandvogelbescherming

De verkiezing van de Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger van het jaar is ook bedoeld om aandacht te vragen voor het wel en wee van de boerenlandvogels en de essentiële rol die vrijwilligers spelen bij de bescherming van deze vogels. Zonder de bescherming door vrijwilligers en de medewerking van agrariërs en loonwerkers zouden weidevogels op veel plaatsen geen kuikens groot krijgen. Dankzij de inzet van vrijwillige boerenlandvogel-beschermers zoals Jan Slagboom worden de nesten op akkers en weilanden tijdig opgespoord en beschermd zodat tijdens landbouwwerkzaamheden deze nesten worden ontzien. Hierdoor stijgt het percentage uitgekomen nesten aanzienlijk en worden meer kuikens grootgebracht. In 2022 hebben de Gelderse boerenlandvogelvrijwilligers maar liefst 6375 weidevogelnesten beschermd. In de Randmeerkust zijn door Jan en zijn vrijwilligers 1838 legsels beschermd.

Nieuwe boerenlandvrijwilligers zijn nog steeds nodig. Kijk voor meer info over boerenlandvogels op: slgelderland.nl/ondersteuning/boerenlandvogels-in-gelderland. SLG coördineert al ruim 20 jaar de uitvoering van de vrijwillige boerenlandvogelbescherming in onze provincie. Vrijwilligers worden voorzien van beschermingsmaterialen, informatie en advies en worden in de gelegenheid gesteld hun aanpak en hun ervaringen uit te wisselen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel