Ankeiler: Op donderdag 1 december is tijdens de commissievergadering Samenleving & Bestuur gesproken over BW en MO.

Op donderdag 1 december is tijdens de commissievergadering Samenleving & Bestuur gesproken over BW en MO. Het CDA ondersteunt deze thema’s van harte en is positief over de zorg en aandacht voor de betrokken personen. Het CDA vraagt wel blijvende aandacht voor communicatie, afstemming en openheid richting de burgers, wanneer voor deze zorggroep woonruimte wordt gezocht.

Wat is Beschermd Wonen:

• Wonen in een accommodatie met toezicht en begeleiding

• Bestemd voor personen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving

• Bevorderen van zelfredzaamheid en voorkomen van verwaarlozing en/of overlast

Wat is Maatschappelijk Opvang:

• Onderdak en begeleiding bieden aan personen, die de thuissituatie hebben verlaten

• Beperken van risico’s als er sprake is van huiselijk geweld

• Begeleiding aan mensen, die niet in staat zijn zonder zorg zich te handhaven

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel