Afgelopen commissievergaderingen is de gemeenteraad verrast door budgetoverschrijdingen bij de herinrichting van het Meidoornplein en de nieuwbouw van basisschool de Regenboog.

Het gaat hierbij niet om klein bier, maar om 2x ruim een miljoen euro. Heel veel geld dus. En dat slechts 1 vergadering na de begrotingsvergadering, waarbij er vanuit het college en vanuit de coalitiepartijen nog wel zo lovend over het financiële huishoudboekje van de gemeente werd gesproken. CVO was daar toen juist al zeer kritisch op, en betwistte het rooskleurige financiële beeld dat toen werd geschetst.

Nog geen maand na de begrotingsbehandeling is de gemeente Oldebroek dus al van de roze financiële wolk afgevallen.

De raad hoort haar werk goed te kunnen doen. Daarbij hoort onder andere een tijdige signalering van (grote) budgetoverschrijdingen. Door de huidige werkwijze, waarbij de raad extreem laat wordt geïnformeerd, terwijl de overschrijding er al tijden aan zit te komen, voelen veel raadsleden zich met de rug tegen de muur gezet, omdat stoppen dan soms al geen optie meer is. CVO vindt dat dit patroon doorbroken moet worden en heeft daarom via schriftelijke vragen aan het college gevraagd welke verrassingen er nog meer in de hoge hoed zitten. Wij willen weten of er op dit moment bij andere ruimtelijke projecten ook nog overschrijdingen te verwachten zijn.

Naast deze ingediende vragen, kondigt CVO hierbij ook een motie van onze zijde aan. Tijdens de komende raadsvergadering van 15 december zal CVO een motie indienen waarin zij het college verzoekt om op handen zijnde budgetoverschrijdingen tijdig te melden aan de raad door hier een memo voor te versturen.

Zo houden we de vinger aan de pols, zijn we scherp op de uitgaven die vanuit de gemeente worden gedaan en kunnen we tijdig ingrijpen als dat nodig is!

De fractie van het Christelijk Verbond Oldebroek (CVO)

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel