Ankeiler: Op 15 maart 2023 stemden de gemeenten op de Noord-Veluwe in met de Regionale Samenwerkingsagenda Noord-Veluwe CO2-reductie I Energietransitie 2023-2024.

Op 15 maart 2023 stemden de gemeenten op de Noord-Veluwe in met de Regionale Samenwerkingsagenda Noord-Veluwe CO2-reductie I Energietransitie 2023-2024. Het gaat om de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem. De samenwerkende gemeenten willen de komende jaren samen concrete projecten realiseren, die structureel bijdragen aan onder meer het verminderen van het energieverbruik in de gebouwde omgeving en de industrie. Hierdoor vermindert de CO2 uitstoot, het gezamenlijke doel van alle gemeenten.

Samenwerken

Iedere twee jaar stellen de gemeenten gezamenlijk een nieuwe samenwerkingsagenda op. Beerd Flier, wethouder van gemeente Oldebroek en voorzitter van deze regionale samenwerking: ‘Wij blijven samenwerken om grote regionale opgaven en projecten, zoals de regionale energiestrategie en het isolatieprogramma, goed op te kunnen pakken. Ook werken wij integraal samen op andere beleidsterreinen, zoals economie en verkeer.’’

Bredere doelen en plannen realiseren

Wethouder Tjitske Siderius, gemeente Hattem: ‘’De samenwerking met andere gemeenten maakt het mogelijk dat we met onze beperkt beschikbare capaciteit bredere doelen en plannen kunnen realiseren.’’ Wethouder Bertus Jeenstra, gemeente Elburg ziet ook de voordelen: ’’Door het bundelen van middelen en projecten bereiken wij efficiency voordelen. We bereiken dan meer dan wanneer iedereen dit afzonderlijk op zou pakken.’’

Ervaringen delen en van elkaar leren

Wethouder Ronald van Veen, gemeente Ermelo: ‘’Door samen te werken kunnen we ook van elkaar leren. Bijvoorbeeld door kennis te delen over het verduurzamen van bedrijventerreinen, waarmee wij al volop bezig zijn. Wethouder Jaap Groothuis, gemeente Nunspeet: ‘’Gemeenten hoeven dan niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar gebruiken elkaars ervaringen.’’

Wethouder Martijn Pijnenburg, gemeente Harderwijk: ‘’Een belangrijk doel van de samenwerking is om de opgaven die een grote ruimtelijke impact hebben (over gemeentegrenzen heen) met elkaar af te stemmen. Bertus Cornelissen, gemeente Putten vult aan: Bijvoorbeeld over een windproject aan de gemeentegrens en ook de aansluiting daarvan op het energienetwerk.’’

Samenwerking voorzetten

De Noord-Veluwse gemeenten zijn blij om deze samenwerking voort te zetten. Door de samenwerking worden zowel de gemeentelijke als de regionale doelstellingen bereikt.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel