Bevat Video: Video
Ankeiler: Veluws Logeren is een initiatief vanuit EBCZorg. Een initiatief voor en door inwoners op de Noord West Veluwe. Bent u 16 jaar of ouder?

Veluws Logeren is een initiatief vanuit EBCZorg. Een initiatief voor en door inwoners op de Noord West Veluwe. Bent u 16 jaar of ouder? En gaat het thuis even niet meer? Dan kan Veluws Logeren tijdelijk uitkomst bieden. Veluws Logeren biedt onderdak aan inwoners van de Noord West Veluwe die tijdelijk behoefte hebben aan een rustperiode in een stabiele, gastvrije en huiselijke woonomgeving.

De opvang vindt plaats bij een warm en betrokken logeeradres in de gemeente Elburg, gemeente Oldebroek of omgeving. De logeeradressen bieden woonruimte en gastvrijheid aan. Er is geen sprake van formele hulpverlening, maar gedurende de logeerperiode is er wel informele ondersteuning van een vrijwillige coach beschikbaar. Deze coach is de contactpersoon van het logeeradres en de logé en bewaakt de voortgang. De duur van de logeerperiode is afhankelijk van de situatie en duurt maximaal 6 tot 12 weken. EBC Zorg doet de intake en ondersteunt de coaches in hun werkzaamheden.S

tuur een mail naar veluwslogeren@ebczorg.nl of kijk op www.ebczorg.nl/zorgvormen/veluws-logeren voor verdere informatie.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel