Ankeiler: Op 23 maart 2023 ondertekenden de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten én Waterschap Vallei en Veluwe op het klimaatplein voor het gemeentehuis van Oldebroek de samenwerkingsovereenkomst Water en Klimaatadaptatie Noord-Veluwe.

Op 23 maart 2023 ondertekenden de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten én Waterschap Vallei en Veluwe op het klimaatplein voor het gemeentehuis van Oldebroek de samenwerkingsovereenkomst Water en Klimaatadaptatie Noord-Veluwe. Daarin staat hoe zij werken aan een klimaatrobuuste regio.

Het klimaat verandert, kijk maar naar de droge en warme zomers van de afgelopen jaren of de steeds heftigere hoosbuien waardoor straten en zelfs huizen onderlopen. De gevolgen van klimaatverandering worden ook voor deze regio steeds duidelijker. De kansen op overlast en schade zijn door de overheden in beeld gebracht en op veel plaatsen wordt al hard gewerkt om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Klimaatrobuuste regio

In de overeenkomst staat hoe de partners samen werken aan een klimaatrobuuste regio. De zeven overheden zien dat de samenwerking zijn vruchten afwerpt en hebben dan ook besloten om langer en intensiever met elkaar samen te werken. De provincie Gelderland en waterbedrijf Vitens zijn ook actief betrokken bij deze samenwerking.

Kwaliteit van leefomgeving verbeteren

"Samen met de zeven gemeenten op de Noord-Veluwe, werken wij aan een duurzame leefomgeving waarbij water een centrale rol speelt. Daarbij zoeken we maximale samenhang én samenwerking met partners. Door deze gebiedsgerichte samenwerking werken we verder aan de uitstekende basis om de kwaliteit van de leefomgeving in 2050 nóg beter te laten zijn," aldus Frans ter Maten, Heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe.

Samen in gesprek

"Het mag duidelijk zijn dat er veranderingen nodig zijn in de leefomgeving én in ons gedrag. Als Noord- Veluwse gemeenten werken we daar, samen met het waterschap, hard aan. We blijven ook met inwoners en bedrijven in gesprek, hoe ervaren zij de klimaatverandering, waar hebben ze last van en hoe kunnen zijzelf (samen met ons) knelpunten oplossen? We hebben elkaar hard nodig voor een klimaatrobuuste leefomgeving", aldus Beerd Flier, wethouder gemeente Oldebroek.

Krachten bundelen en kennis delen

De samenwerking is gericht op bundeling van krachten en kennis delen. Door effectief samen te werken dragen de partners bij aan de inrichting van een gezonde, klimaatbestendige en leefbare leefomgeving. Een leefomgeving waar inwoners kunnen werken, recreëren en wonen. De afgelopen tijd heeft de goede samenwerking geleid tot gezamenlijke projectvoorstellen waardoor geld vanuit provincie, Rijk en Europa beschikbaar komt om de aanpak in de regio te versnellen.

Ondertekening

De ondertekening vond plaats voor het gemeentehuis van Oldebroek. Dit plein is gelijk met de verbouwing van het gemeentehuis klimaatbestendig ingericht. Met wadi’s wordt het water opgevangen en kan het de grond intrekken. Het extra groen en de bomen houden het plein koel en aantrekkelijk. Vier jaar geleden vond hier de ondertekening van het vorige samenwerkingsovereenkomst ook plaats. Toen was het plein net nieuw. Nu zijn de planten volgroeid en is het moeilijk voor te stellen dat het voorheen een heet plein was vol stenen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel