Ankeiler: Voor 2050 is het de bedoeling dat in de gemeente Elburg alle aardgasaansluitingen zijn vervangen door andere duurzame oplossingen. Dat is voor de monumentale Vesting best lastig.

- Voor 2050 is het de bedoeling dat in de gemeente Elburg alle aardgasaansluitingen zijn vervangen door andere duurzame oplossingen. Dat is voor de monumentale Vesting best lastig. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu het haalbaarheidsonderzoek Duurzame warmte voor Elburg-Vesting besproken.

Volgens wethouder Bertus Jeensma biedt de optie groen gas voorlopig het beste perspectief voor de Vesting: "Een groot voordeel van groen gas is dat de huidige verwarmingsapparatuur, zoals cv-ketels, hier zonder probleem op kan blijven draaien. Daarom gaan we dit nu beter onderzoeken, door goed te kijken naar de mogelijkheden van deze oplossing voor onze monumentale Vesting."

Het haalbaarheidsonderzoek heeft alle opties nog eens onder de loep genomen. Een klankbordgroep van inwoners en ondernemers uit de Vesting heeft meegedacht. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat de betaalbaarheid belangrijk is. Wethouder Bertus Jeensma: "Voorlopig verwachten we geen grote ontwikkelingen rondom het produceren van waterstofgas. Ook bij andere onderzochte oplossingen zien we voor de Vesting geen grote resultaten. Vandaar dat we vooral de optie groen gas gaan onderzoeken."

Uit rioolwater

Groen gas komt vrij bij het reinigen van het rioolwater. Uit het onderzoek moet blijken of de rioolwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein Kruismaten voldoende groen gas kan leveren om in de behoefte van de woningen en bedrijven van de Vesting te voorzien. "Wel moet er nog heel wat ‘water door het riool’ voordat we zover zijn. We gaan nu in overleg met het waterschap en alle andere partners bekijken of dit haalbaar is. Uiteraard betrekken we hier onze inwoners ook bij", aldus wethouder Bertus Jeensma.

Informatieavond

Het is de bedoeling om nog voor de zomervakantie een inwoneravond te organiseren voor de inwoners van de Vesting. Dan worden zij bijgepraat over de resultaten van het onderzoek. Ook staat het onderwerp verduurzamen van monumenten op de agenda. Het uiteindelijke doel is een aardgasvrije en klimaatneutrale gemeente in 2050.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel