Ankeiler: De doorstroming op de A28 moet beter en het Rijk moet hierbij helpen.

De doorstroming op de A28 moet beter en het Rijk moet hierbij helpen. Wethouders Noord-Veluwe en Klaas Ruitenberg, gedeputeerde verkeer en openbaar vervoer, sloten met deze conclusie het werkbezoek van de gedeputeerde aan de Noord-Veluwe af.

Klaas Ruitenberg bezocht op 14 september 2023 de Noord-Veluwe. Wethouders en gedeputeerde bespraken welke maatregelen er nodig zijn zodat mensen vlot en veilig kunnen reizen in deze drukke regio. En dat bedrijven goed kunnen ondernemen. De regio groeit de komende jaren sterk door de geplande bouw van duizenden woningen. De bouw hiervan is een afspraak met het Rijk. Bij nieuwe woningen of een nieuw bedrijventerreinen horen wel nieuwe wegen, fietspaden en openbaar vervoer. Dit wringt nu al. Iedere dag zijn er files, opstoppingen en te drukke treinen. Wethouders gaven diverse oplossingen zoals:

een extra spitstrein tussen Amersfoort en Zwolle

een stevig overbruggingspakket omdat het Rijk knooppunt Hoevelaken niet verbetert

een zogenaamde keervoorziening in Harderwijk waardoor er meer treinen kunnen rijden

een knooppunt (hub) bij ‘t Harde.

Dit zijn allemaal oplossingen waarbij de regio afhankelijk is van het Rijk.

Klaas Ruitenberg: "ik herken veel van de knelpunten en zorgen die de wethouders vertellen. We moeten het Rijk eendrachtig laten zien wat we nu al doen én bereiken én nog moeten doen. Daarmee stappen we naar de ministers en vragen: help ons hierbij. Zo kunnen we afspraken over nieuwe woningen niet nakomen. De problemen worden alleen maar groter. Het Rijk moet zien dat de doorstroming op de A28 ook in het belang is van Nederland én van de mensen die in deze regio wonen en werken."

Verkeersveiligheid

De gemeenten vertelden ook over onveilige situaties op provinciale wegen. De gedeputeerde riep de gemeenten op om deze vooral bij de provincie Gelderland te melden. De komende 4 jaar is extra geld beschikbaar voor veilig verkeer.

Klaas Ruitenberg: "laten we niet alleen plannen maken en allerlei onderzoeken doen. Laten we knelpunten gezamenlijk oppakken en gewoon doen wat nodig is."

Aan de A28

Hattem, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk. Al deze gemeenten liggen aan de A28. Het toenemende verkeer op deze snelweg is de rode draad in de samenwerking. Gezamenlijk voeren de gemeenten maatregelen uit zodat inwoners, forenzen, bezoekers, logistieke dienstverleners en werkgevers bewust kiezen om slim, duurzaam en veilig te reizen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel