Ankeiler: In de commissie vergadering van woensdag 12 september werd de opiniërende GVVP nota besproken. Deze avond mochten alle partijen hun visie geven op deze nota.

In de commissie vergadering van woensdag 12 september werd de opiniërende GVVP nota besproken. Deze avond mochten alle partijen hun visie geven op deze nota. Een herijking van de het GVVP is hard nodig, omdat huidige nota dateert uit 2005, en gaat dus maar liefst al 18 jaar mee! De ChristenUnie gaat ervan uit dat nog dit jaar het definitieve GVVP vastgesteld kan worden door de gemeenteraad.

Een goed geregeld GVVP is enorm belangrijk. Iedere inwoner neemt, zij het in meer of mindere mate en met verschillende vervoersmiddelen, deel aan het verkeer in de gemeente Oldebroek. In een GVVP worden ambities vastgelegd waar komende jaren mee aan de slag kan worden gegaan om de verkeersveiligheid in de gemeente Oldebroek te verbeteren, veiliger en duurzamer te maken. Het nieuwe GVVP wordt opgesteld na uitkomsten van een gehouden enquête onder inwoners en inwonersavonden in de verschillende woonkernen in de gemeente Oldebroek.

Uitgangspunten zijn onderstaande 4 ambities:

Ambitie 1. Veilig leefbaar en gezond

Wat ChristenUnie betreft staan naast kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers, ook onze minder-valide dorpsgenoten centraal in het plan. "In de wandelgangen" horen we regelmatig klachten over ongelijke stoeptegels, problemen met het van de stoep op en af rijden met een rolstoel, rollator of scootmobiel of moeilijkheden met het oversteken bij een (visuele) beperking. Volgens ChristenUnie kan dit beter en verdient deze groep inwoners een prominente plek in het nieuwe GVVP. Wethouder Engberts ging sportief in op de uitnodiging van raadslid Erna van den Bosch om samen in de praktijk te gaan ervaren hoe het is om als minder-valide de weg te vinden in het huidige verkeer. Wordt vervolgd!

Onder veilig leefbaar en gezond, valt wat ons betreft naast fysieke veiligheid en gezondheid ook mentale gezondheid en welzijn. Regelmatig wordt geluidsoverlast ervaren door verkeer, dit heeft dikwijls in grote mate invloed op mentaal welbevinden.

Ambitie 2. Bereikbaarheid in Balans

ChristenUnie zou graag met name voor en namens onze jongeren willen vragen om ook het Openbaar Vervoer zeker als prioriteit te blijven zien om zo de verbindingen richting Zwolle, Nunspeet en Harderwijk toegankelijk en levend te houden en duurzaam te regelen.

Wat ChristenUnie betreft mag er meer ingezet worden op handhaving. Dit, om bijvoorbeeld parkeeroverlast, wat zorgt voor gevaarlijke situaties zoals onbereikbaarheid voor hulpdiensten van woonwijken, of obstructie van voetpaden, strenger aan te pakken.

De verkeersveiligheid op de Zuiderzeestraatweg is iets wat alle partijen bezighoudt. We zijn ons er terdege van bewust dat we deels afhankelijk zijn van de Provincie maar doen toch de dringende oproep richting het college om werk te maken van een integrale aanpak om de Zuiderzeestraatweg verkeersvriendelijker te maken, met bijzondere aandacht voor centrum Oldebroek en Hattemerbroek!

Ambitie 3. Duurzaam en Klimaatbestendig

Duurzaamheid en klimaat spelen in dit nieuwe GVVP een belangrijke rol. Duurzaam vervoer en het gebruik maken van de fiets, kan volgens ons nooit te veel worden aangeprezen. Het gebruik maken van een deelauto mag wat ons betreft nog meer gepromoot worden.

Ambitie 4. Een mooie omgeving en slim ruimtegebruik

Het feit dat herinrichting en nieuwe plannen met zorg en aandacht bedacht gaan worden, zodat landschap versterkt wordt en een toevoeging aan de omgeving ontstaat, staan we ook zeer positief tegenover. Slim organiseren van mobiliteit, waar mogelijk in harmonie met natuur en cultuurhistorisch landschap, komt onze mooie gemeente alleen maar ten goede.

De ambities maar ook de uitdagingen voor een goed geregeld GVVP zijn groot! ChristenUnie blijft toezien dat plannen en doelen uitgevoerd en bereikt gaan worden om zo met elkaar te komen tot een veilig, duurzaam en slim verkeers- en vervoersbeleid voor iedere inwoner van de gemeente Oldebroek.

Fractie ChristenUnie

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel