Ankeiler: Wereldwinkel Elburg bestaat dit jaar 40 jaar. In 1983 werd vanuit de Diaconie van de Ichthuskerk te Elburg onder de naam K.A.N.S.

- Wereldwinkel Elburg bestaat dit jaar 40 jaar. In 1983 werd vanuit de Diaconie van de Ichthuskerk te Elburg onder de naam K.A.N.S. (Kerk Als Naaste Solidair) een start gemaakt en werd de winkel gedaan vanuit het kerkgebouw. Anno 2023 bestaat Wereldwinkel Elburg nog steeds, weliswaar op een andere locatie en vanaf 1999 ook op eigen benen.

‘De reden om destijds in Elburg een wereldwinkel te beginnen is nog steeds, helaas, onveranderd dezelfde. Die was en is om door middel van de verkoop van producten uit ontwikkelingslanden tegen een eerlijke prijs, te komen tot een rechtvaardiger samenleving in de wereld. De wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Deze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu,’ laat de wereldwinkel weten.

Omdat de producenten en koffieboeren er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen zij en hun werknemers een menswaardig bestaan opbouwen. De producten komen voornamelijk uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië.

Is bestaanszekerheid in Nederland heden ten dage zelfs een verkiezingsthema, in ontwikkelingslanden is dat tot op de dag van vandaag zeker en in nog grotere mate een schrijnend probleem. Het elementaire recht van iedere burger om recht te hebben op een redelijk bestaan, de dokter te kunnen betalen, de kinderen naar school kunnen gaan, voldoende voedsel tot zich te kunnen nemen, is in ontwikkelingslanden ver te zoeken.

De primaire doelstelling van de wereldwinkel is om de medemens in ontwikkelingslanden perspectief op een beter bestaan te bieden. Daarnaast probeert de stichting die de winkel exploiteert de Elburger bevolking bekend te maken met de noodzaak om te komen tot een eerlijke wereldhandel. Dat doet zij door zichtbaar te zijn als winkel, via de producten en de voorlichting daarover en ook door deel te nemen aan markten en fairs.

Gelukkig ziet de stichting dat de grotere winkelketens de afgelopen jaren de handschoen hebben opgepakt en fairtrade producten zijn gaan verkopen. ‘Dat is een goede ontwikkeling, zij het dat het dan vooral gaat om voedingsmiddelen, niet om non-food producten, zoals woonaccessoires, sjaals, tassen e.d. Het bestuur van de Wereldwinkel stelt zich op het standpunt dat zodra de voornaamste doelstelling- eerlijke wereldhandel- is bereikt, haar activiteiten niet langer nodig zijn. Ze zou niet nodig moeten zijn. Dit sluit ook aan bij het gegeven dat de stichting waarin de wereldwinkel wordt gedreven geen winstoogmerk heeft en geheel op vrijwilligers draait.’

De afgelopen jaren hebben veel wereldwinkels, zoals die in Nunspeet en op ’t Harde, hun deuren moeten sluiten. Het was voor hen niet meer mogelijk uit de kosten te komen en/of voldoende vrijwilligers te vinden. De Elburger Wereldwinkel is tot nu toe in staat gebleken een aanvaardbaar exploitatieresultaat te behalen waardoor het mogelijk is de winkel open te houden. Dat is te danken aan de fraaie locatie aan de Vischpoortstraat nr. 32, waar de winkel al sinds 2004 gehuisvest is en een verhuurder die de wereldwinkel een warm hart toedraagt. Maar zeker ook aan de niet aflatende inspanningen van de vrijwilligers, waarvan een groot aantal al vanaf het eerste uur, zeer betrokken is.

De wereldwinkel heeft in de loop van haar bestaan zeker voor € 1.000.000,- aan omzet gegenereerd en daarmee een winkel van (wereld)formaat op de kaart gezet, waardoor velen elders kansen hebben gekregen op betere voorzieningen, onderwijs, voedsel en zelfstandigheid.

Als aanloop naar het 40-jarig jubileum wordt op zaterdag 30 september van 11.00 uur tot 17.00 uur in de Kapel van Museum Elburg een Wereldmarkt gehouden. Een keur aan modeartikelen zoals: tassen, sjaals en sieraden is uitgestald. Ook is er een ruime keuze aan woonaccessoires zoals: manden, krukjes, schalen en vazen. Tevens is er al een preview van de kerstcollectie. De Wereldwinkel hoopt op deze WERELDMARKT zoveel mogelijk gasten te mogen ontvangen. De entree is gratis. Pinnen is mogelijk.

In de jubileumweek- week 47- wordt in de winkel een korting gegeven van 10 % op alle koffiesoorten en op zaterdag 25 november een korting van 20% op alle non-food artikelen.

Het jubileumjaar wordt op donderdag 23 november afgesloten met een Ontmoeting van alle huidige en oud vrijwilligers in de wijkzaal van de Ichthuskerk, de plek waar de wereldwinkel 40 jaar geleden is begonnen.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel