Ankeiler: Op maandag 2 oktober gaan de raadsleden in gesprek om een oordeel te vormen over de geagendeerde onderwerpen.

- Op maandag 2 oktober gaan de raadsleden in gesprek om een oordeel te vormen over de geagendeerde onderwerpen.

In eerdere bijeenkomsten hebben raadsleden met ambtenaren, burgemeester en wethouders gesproken over wat de voorstellen precies inhouden en hebben zij vragen kunnen stellen. Inwoners konden inspreken; een toelichting geven of hun zorg delen. Nu geven de raadsleden hun oordeel over die voorstellen; kan er een besluit worden genomen? Moet het besluit nog worden aangepast?

De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Wat is het onderwerp van de vergadering?

• Raadsvoorstel Gebiedsvisie beschermd stadsgezicht.

Zo nodig kunnen nog onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd. Dit kunt u zien op de actuele agenda via https://elburg.bestuurlijkeinformatie.nl

Hoe kan ik de vergadering bijwonen/zien?

De vergadering met stukken is digitaal in te zien en te volgen via https://elburg.bestuurlijkeinformatie.nl. U bent ook van harte welkom in het gemeentehuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Deel dit artikel