Ankeiler: Op het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg staat leren in en van de praktijk hoog op de agenda.

- Op het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg staat leren in en van de praktijk hoog op de agenda. Nu de samenwerking met mbo Menso Alting in Zwolle steeds meer zijn plek vindt in het Elburgse onderwijsaanbod, wordt de beroepspraktijk steeds meer een onderwijspraktijk. “Op het moment dat we leerlingen in de praktijk aan het werk zien, zien we ze groeien,” aldus Erica Bouw, docent Zorg en Welzijn op het Nuborgh College.

De samenwerking tussen Erica en Corine Zoet, docenten Zorg en Welzijn op het Nuborgh College, illustreert hoe het vmbo en het mbo elkaar versterken en leerlingen een waardevolle leerervaring bieden. "Door de geïntegreerde en doorlopende leerroute, in samenwerking met mbo Menso Alting, kunnen vmbo leerlingen ook een mbo2 opleiding volgen op Nuborgh College Oostenlicht. De meeste leerlingen vinden dit fijn, omdat ze dan nog wat langer in hun veilige en vertrouwde omgeving kunnen blijven," aldus Corine.

Corine: "op het mbo koppelen we de praktijk aan lopende leerwerkprojecten. We hebben geen skills lokaal. Daarom is gekozen voor het leren in de praktijk, wat een mooie oplossing is. We werken bijvoorbeeld veel samen met Stichting Wiel, een stichting die zich inzet voor een samenleving waarin jong en oud zo lang mogelijk sociaal actief kunnen zijn. Dit sluit precies aan bij de doelgroepen binnen Zorg en Welzijn. We willen leerlingen die voor het profiel Zorg en Welzijn kiezen alle doelgroepen binnen het vak laten zien. Wanneer ze doorstromen naar het mbo weten ze welke doelgroepen er zijn en kunnen ze een weloverwogen keuze voor hun vervolgopleiding maken. Als je niet alles hebt gezien blijf je toch hangen in je bekende wereldje."

Erica vervolgd: "leerlingen en studenten gaan bijvoorbeeld een periode elke week één middag naar het buurtcentrum waar ze onder leiding van Stichting Wiel activiteiten bedenken en uitvoeren voor kinderen van de basisschool, jongeren of ouderen. Voor de mbo leerlingen zoeken we dan wel echt een extra verdieping. Een ander mooi voorbeeld is het diner dat we een aantal weken geleden hebben georganiseerd. Een mooie uitdaging, die we voor de vmbo leerlingen hebben ingezet als eindtoets. Zij hebben recepten verzonnen, een draaiboek gemaakt, de tafelindeling bepaald en een plan gemaakt voor de aankleding. Dit wordt gedaan onder leiding van mbo2 studenten: zij moesten namelijk hun examen Catering nog doen."

Tot slot vertellen de collega’s vol trots dat instellingen en organisaties in de omgeving het Nuborgh College steeds beter weten te vinden. Onder de noemer ‘Zorglab’ proberen gemeente en de directies vanuit onderwijs en werkveld deze ontwikkeling te faciliteren en te borgen. Erica: "we kunnen natuurlijk niet alles aannemen, maar we gaan wel altijd het gesprek aan!"

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel