Ankeiler: Enkele weken geleden heeft de directie van Kindcentrum De Schaapskooi aan Bijdehandjes, de huidige aanbieder van kinderopvang van het Kindcentrum, te kennen gegeven het contract te willen beëindigen.

- Enkele weken geleden heeft de directie van Kindcentrum De Schaapskooi aan Bijdehandjes, de huidige aanbieder van kinderopvang van het Kindcentrum, te kennen gegeven het contract te willen beëindigen. Niet uit ontevredenheid over de huidige kinderopvang, maar omdat het zelf organiseren van de kinderopvang (inclusief peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang) De Schaapskooi meer mogelijkheden biedt dan nu.

• Meer zeggenschap over de organisatie, het beleid en de zorg voor de kinderen die gebruik maken van deze voorzieningen;

• Meer flexibele inzet van personeel;

• Meer grip op keuzes die worden gemaakt, bijvoorbeeld uit het oogpunt van rendement en efficiëntie;

• Nog kortere lijnen tussen kinderopvang en onderwijs;

• Meer grip op financiën, contracten en wachtlijsten.

Wat gaat er nu veranderen?

In eerste instantie nog even niets. Na het opzeggen van het contract op 15 oktober jl. heeft Bijdehandjes nog een jaar de tijd om daadwerkelijk af te ronden, zo zijn de regels. Dus in principe gaat de huidige manier van werken nog tot oktober 2024 door. Het is de bedoeling dat ouders en kinderen zo min mogelijk last hebben van de overgang, dat is de inzet vanuit het Kindcentrum in het overleg met de huidige kinderopvangorganisatie.

Wat is er nu al bekend over de nieuwe opvang?

De directeur van De Schaapskooi heeft een aantal doelen gesteld voor de eigen kinderopvang:

• Korte wachtlijsten;

• Meer passende contracten;

• Meer mogelijkheden voor flexibele opvang (ook als kinderen onverwacht vrij krijgen);

• Meer aanbod:

o Muziek/dans/beweging

o Creatief

o Huiswerkbegeleiding

Allemaal mooie ideeën natuurlijk, maar wat willen ouders zelf? Die vraag heeft de directie neergelegd bij de ouders van de school. Zij kunnen hun ideeën doorgeven. Zo hopen ze bij de toekomstige eigen kinderopvang zo goed mogelijk op de wensen van ouders te kunnen aansluiten.

Ouders kunnen nu ook al te kennen geven dat ze geïnteresseerd zijn in deze nieuwe kinderopvang. Daar is al massaal op gereageerd. "Binnen enkele uren stond de teller al op meer dan 70 aanmeldingen!", aldus directeur Jan Limbeck. Opgeven kan door middel van het sturen van een mailtje naar kinderopvangschaapskooi@deakker.nu.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel