Ankeiler: In de raadsvergadering van 1 februari lag het besluit tot toetreding tot Fryslan Miljeu-Omrin en de oprichting van een regionale inzamelorganisatie Veluwe BV voor.

In de raadsvergadering van 1 februari lag het besluit tot toetreding tot Fryslan Miljeu-Omrin en de oprichting van een regionale inzamelorganisatie Veluwe BV voor.

Dit besluit houdt in dat er 5 gemeenten op de Noord-West Veluwe gaan samenwerken, op het gebied van afvalinzameling per 1-1-2026. Doormiddel van een aandelenpakket koopt de gemeente Oldebroek zich in bij Fryslan Miljeu-Omrin. Als dit gebeurd is moeten er 15 vrachtauto’s gekocht worden, 2 locaties gerealiseerd worden en goed personeel worden gezocht.

CVO is kritisch op voorliggend besluit. Wij hadden graag meerdere scenario’s gezien. Voorliggend besluit wijst maar 1 richting op: die van Fryslan Miljeu-Omrin. Waar is bijvoorbeeld het scenario met de huidige inzamelaar, die erg goed werk heeft geleverd de laatste jaren? Of een scenario met als voorbeeld de gemeente Putten, die haar eigen afval nog blijft ophalen en niet meegaat in het voorliggende voorstel. Wij begrijpen de gemeente Putten wel: zij hebben op dit moment de laagste tarieven voor hun inwoners!

Dan nog iets over de kosten. Wat u straks gaat betalen voor onze afvalinzameling, daar weet het college van B&W nog geen duidelijk antwoord op te geven! 1 ding is wel zeker: het wordt niet goedkoper, misschien zelfs wel duurder.

Zeker is dat CVO niet blind tekent bij het kruisje zonder degelijke financiële onderbouwing!

Het voorliggende besluit is tijdens de raadsvergadering niet in stemming gebracht, maar teruggegeven aan het college. Eerst moet het plan worden verduidelijkt en aangepast. CVO heeft naast de bovengenoemde punten ook nog meegegeven dat er moet worden gekeken naar een aanbestedingsroute voor lokale/regionale partijen, maar ook of het huidige afvalbeleid moet worden herzien, en tot slot ook te kijken naar een oplossing voor de nieuwe milieustraat in samenwerking met Elburg, die reeds ernstige vertraging heeft of zelfs niet door gaat.

Binnenkort zal dit onderwerp weer op de agenda komen, CVO houdt u uiteraard op de hoogte.

Door fractie CVO

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel