• Information
  23 juni 2022

  Gelderse retail onder de loep

  PURMEREND - Retail is de verzamelnaam voor alle bedrijven die producten en diensten direct aan consumenten verkopen. Internetwinkelen zorgt al jaren voor stevige concurrentie voor fysieke winkels. Met name mode- en schoenenzaken hebben het daardoor moeilijk. En hoe gaat het met de leegstand in onze provincie? Heeft de COVID-19-crisis bijvoorbeeld veel veranderd?
 • Information
  22 juni 2022

  Samenwerking in Gelderland kan echt beter

  PURMEREND - Overheden in Gelderland vinden elkaar steeds meer, maar de samenwerking kan echt beter. Dat is de hoofdconclusie van het rapport ‘Partners van Gelderland’. In opdracht van provincie Gelderland onderzocht de HAN University of Applied Sciences hoe de samenwerking tussen overheden in de provincie verloopt. 'Zowel voor ons als voor gemeenten zitten er belangrijke leerpunten in dit rapport. Wij gaan daarmee aan de slag, ik hoop dat onze partners dat ook doen, 'aldus gedeputeerde Jan Markink. Hij nam samen metandere Gelderse bestuurders het rapport officieel in ontvangst.
 • Information
  18 juni 2022

  Alle Gelderse gemeenten een hitteplan in 2023

  PURMEREND - In 2023 moeten alle Gelderse gemeenten een hitteplan hebben. Dat zegt gedeputeerde Peter Kerris van provincie Gelderland. Met een hitteplan zijn gemeenten voorbereid op hittestress en kunnen ze maatregelen nemen om inwoners te beschermen tegen langdurige hitte.
 • Information
  17 juni 2022

  Provincie zet Gelderland opnieuw op de kaart

  PURMEREND - Windparken, kringlooplandbouw, duizenden extra woningen, natuur en recreatie. Om alle Gelderse ambities te realiseren, is bijna 2 keer de oppervlakte van de provincie nodig. Daarom moeten er in Gelderland keuzes gemaakt worden. Wat kan er wel op een bepaalde plek en wat niet? En waar zijn opgaven slim te combineren? Deze puzzel wil de Provincie Gelderland het komende jaar samen met inwoners, gemeenten en andere partijen leggen. In juli 2023 moet dit resulteren in een nieuwe ruimtelijke kaart van Gelderland, die wordt aangeboden aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
 • Information
  11 juni 2022

  Stikstofplannen Rijk bedreiging voor Gelderse aanpak

  PURMEREND - “Schokkend”, zo reageerde statenlid Daisy Vliegenthart op de plannen die het kabinet gisteren presenteerde om de stikstofdepositie op natuurgebieden de komende jaren te reduceren. “Het plan gaat met deze percentages voor een kaalslag zorgen op het platteland en tast daar de leefbaarheid op onacceptabele wijze aan. Het CDA Gelderland maakt zich grote zorgen over het effect van deze plannen op de leefbaarheid en economie van Gelderland.”
 • Information
  10 juni 2022

  Gelderland reageert op stikstofplan Kabinet

  PURMEREND - De minister presenteerde vandaag de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Daarin geeft de minister provincies richtinggevende doelen per gebied voor het verminderen van stikstofuitstoot door de landbouw.
 • Information
  10 juni 2022

  Oproep scholieren leidt tot aanpak sociale veiligheid in ov

  PURMEREND - Provinciale Staten (PS) hebben op 8 juni 2022 het initiatiefvoorstel ‘Verbetering sociale veiligheid in het OV’ aangenomen, dat is ingediend door de Statenleden van PvdA, D66, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren. Het initiatiefvoorstel geeft opdracht tot het doen van een proef voor de invoering van een regionaal alarmnummer in bussen en treinen. En een proef voor het verbeteren van het comfort en de veiligheid in stations en bij haltes. Hiervoor is in totaal € 300.000 nodig.
 • Information
  04 juni 2022

  Provincie Gelderland maakt keuzes

  PURMEREND - Provincie Gelderland wil zich de komende tijd met name richten op haar rol in de fysieke ruimte. De komende 10 jaar krijgen thema’s als ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, wonen, landbouw, water, natuur en gezonde leefomgeving daarom een prominente plek. ”Als provincie hebben we een essentiële rol in de ruimtelijke inrichting van Gelderland en de moeilijke keuzes die hierin de komende jaren gemaakt moeten worden. De fysieke ruimte wordt onze hoofdtaak”, legt gedeputeerde Jan Markink van financiën uit. Maar de provincie wil ook verantwoordelijkheid nemen in een aantal andere thema’s van brede welvaart.
 • Information
  01 juni 2022

  90.000 woningen erbij in Gelderland

  PURMEREND - Provincie Gelderland wil tot en met 2030 minimaal 90.000 woningen bijbouwen. Dat schrijven Gedeputeerde Staten aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dat is 10% van de landelijke woningbouwopgave in de Nationale Woon- en Bouwagenda.
 • Information
  24 mei 2022

  Mentale gezondheid jeugd verslechtert door coronacrisis

  PURMEREND - Uit onderzoek blijkt dat tussen 2019 en 2021 het aandeel middelbare scholieren met een (matig) verhoogd risico op psychosociale problemen is toegenomen van 26% naar 32%. De toename van psychosociale problematiek die in 2015 begon, lijkt door de coronapandemie te zijn versterkt. Van de basisschoolleerlingen heeft 21% een (matig) verhoogd risico op psychosociale problematiek. Ook onder hen heeft corona zijn sporen nagelaten: 13% van de ouders vindt hun kind somberder, eenzamer of banger door de coronaperiode.
 • Information
  19 mei 2022

  Maak er een historische zomer van! Reis door het Verhaal van Gelderland

  PURMEREND - Tijdens de Verhaal van Gelderland Zomertoer beleef je de complete geschiedenis van Gelderland van prehistorie tot en met de 20ste eeuw. Voor jong en oud zijn er vanaf 18 juni deze zomer elke zaterdag op negen verschillende locaties in Gelderland bijzondere activiteiten te bezoeken die samen meer vertellen over de geschiedenis van Gelderland. De zomertoer wordt afgesloten met een groots finaleweekend op 13 en 14 augustus bij kasteel Cannenburch in Vaassen. De toegang is ieder weekend gratis.
 • Information
  17 mei 2022

  Waterschap Vallei en Veluwe sluit 2021 positief af

  PURMEREND - Waterschap Vallei en Veluwe heeft de gestelde doelen in 2021 zo goed als volledig behaald. Dat is te lezen in het vastgestelde publieksjaarverslag 2021 en de bijbehorende jaarstukken.Het waterschap stelde zichzelf doelen op de thema’s kwaliteit van de leefomgeving, energietransitie, bodem en droogte, circulaire economie en waterbewustzijn. Marijn Ornstein, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe: “Hoewel het niet altijd even makkelijk was vanwege bijvoorbeeld corona en het tekort op de arbeidsmarkt, sloten we met vereende krachten het jaar 2021 af met een positief financieel resultaat.”
 • Information
  16 mei 2022

  Groot onderhoud A50 tussen Epe en Heerde

  PURMEREND - Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit op de A50 tussen Epe en Heerde in de richting van Zwolle. In de periode van 30 mei tot 28 juni wordt er in 14 nachten aan de weg gewerkt.
 • Information
  07 mei 2022

  Maak nu gebruik van de vernieuwde subsidieregeling voor gemeenschapsvoorzieningen

  PURMEREND - Leegstaande gebouwen veranderen in ontmoetingsplekken. Of bestaande dorps- en buurthuizen verbeteren. Dat kan door de subsidieregeling gemeenschapsvoorzieningen van de Provincie Gelderland. De provincie wil zo plekken creëren om elkaar te ontmoeten, (creatieve) activiteiten te ondernemen en sporten. Dit in binnen- en buitenruimtes.
 • Information
  01 mei 2022

  Vanaf 1 mei weer zwemmen in natuurwater

  PURMEREND - Zondag 1 mei 2022, start het zwemseizoen voor zwemmen in oppervlaktewater. Zwemmen betekent plezier voor jong en oud en is vooral gezond. In Nederland zijn meer dan 700 officieel aangewezen zwemwaterlocaties waar je veilig kunt zwemmen.
 • Information
  29 april 2022

  Gelderse vakantiegezinnen gezocht

  PURMEREND - Elke zomer komen er ruim zeventig kwetsbare kinderen uit verschillende Europese landen op vakantie bij Gelderse gezinnen. Deze speciale kinderreizen bestaan al 60 jaar en worden georganiseerd door Europa Kinderhulp. Voor aankomende zomer worden nog nieuwe vakantiegezinnen gezocht in Gelderland voor kinderen uit Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.
 • Information
  23 april 2022

  Eerste Burgerberaad Gelderland adviseert over klimaatbeleid

  PURMEREND - 150 Gelderlanders krijgen de kans om direct invloed uit te oefenen op het klimaatbeleid van provincie Gelderland. 3.000 Gelderlanders worden hierover geraadpleegd. Gedeputeerde Jan van der Meer: 'De klimaatcrisis raakt ons allemaal. Deze beïnvloedt onze totale manier van leven. Daarom willen we meer inwoners meer betrekken bij de oplossingen en de aanpak van dit probleem.'
 • Information
  12 april 2022

  Paasvuren tijdens Paasdagen

  PURMEREND - Gemeenten verlenen toestemming (ontheffingen) voor het ontsteken van paasvuren. Zij zijn verplicht om hierover te publiceren. In de regionale kranten en huis-aan-huisbladen staat waar en wanneer de paasvuren branden.
 • Information
  08 april 2022

  Werken aan duurzame laadinfrastructuur voor logistiek

  PURMEREND - Het opstellen van prognoses, het ontwikkelen van plankaarten, het inrichten van een dekkend netwerk en het begeleiden bij het realiseren van de laadinfrastructuur op openbare-, prive- en bedrijfsterrein. Met deze acties gaan provincies Gelderland en Overijssel duurzame laadinfrastructuur voor logistiek stimuleren. “De logistiek blijft groeien, want niet alleen bedrijven maar ook consumenten bestellen steeds meer. Om dat zo duurzaam mogelijk te transporteren, kiezen steeds meer ondernemers voor elektrische voertuigen. Daarvoor is voldoende infrastructuur van groot belang. Met dit plan werken we samen met netbeheerders, bedrijven en gemeenten om dat te stimuleren,’ aldus Helga Witjes, gedeputeerde Mobiliteit provincie Gelderland.
 • Information
  07 april 2022

  8e Coronapeiling: Meer veerkracht, minder saamhorigheid

  PURMEREND - Het gevoel van saamhorigheid is afgenomen maar inwoners van Noord- en Oost-Gelderland zijn veerkrachtiger. Dat blijkt uit de 8e coronapeiling van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Sinds jaar en dag onderzoekt de GGD Noord- en Oost-Gelderland de gezondheidssituatie van de bevolking in de regio. De GGD brengt ook in kaart wat de gevolgen van de coronacrisis zijn. Deze coronapeilingen zijn gestart in maart 2020. Van 4 – 11 november 2021 vond de 8e peiling plaats.