Loco Media Groep

Loco Media Groep

advertentie
Geschreven door Jeannet van Elst
10 juni 2024 9:30


Gemeenteraad stelt beleid kleine woningbouwinitiatieven vast
Foto: Gemeenteraad stelt beleid kleine woningbouwinitiatieven vast
Foto ChristenUnie Oldebroek

OLDEBROEK - In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Oldebroek is ‘wonen’ een belangrijk speerpunt. ‘Wonen gaat over zoveel meer dan stenen stapelen. Wonen gaat over samenleven, over samenhang, over gemeenschappen in een straat, buurt of wijk. In ons verkiezingsprogramma hebben we de ambitie uitgesproken dat we ons blijven inzetten voor de kansen van starters en jonge gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen’, geeft de fractie te kennen.

‘We vinden het belangrijk dat er (kleine woningen) voor starters gebouwd wordt en dat er voldoende woningen zijn voor ouderen. Ook vinden we het belangrijk dat er geen onnodige drempels opgeworpen worden bij het aanvragen van een mantelzorgwoning. De gemeenteraad heeft tijdens de afgelopen vergadering de beleidsnotitie kleinschalige woningbouwinitiatieven vastgesteld. De ChristenUnie zegt hier erg blij mee te zijn omdat ‘dit goed aansluit bij de speerpunten in ons verkiezingsprogramma’.

Zo komen er  volgens de partij meer mogelijkheden voor het realiseren van een mantelzorgwoning. Deze mag blijven staan zolang de mantelzorg nodig is.

Dit beleid maakt het ook mogelijk om tijdelijke woonruimte te creëren op eigen erf of in een bijgebouw. Hierdoor kunnen inwoners bij hun eigen woning een tijdelijke woonruimte realiseren, bijvoorbeeld voor ouders of kinderen. Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor mantelzorg. Het mooie is dat er ook al voordat er sprake is van een mantelzorg situatie is, met meerdere generaties op 1 perceel gewoond kan worden.

Er is een groot tekort aan woonruimte, vooral voor starters. Dit beleid biedt de mogelijkheid om betaalbare huur- of koopwoningen toe te voegen voor starters en ouderen. De ChristenUnie verwacht dan ook dat er veel gebruik van zal worden gemaakt.

Tijdens de commissievergadering heeft de fractie het college gevraagd erop toe te zien dat de woningen landschappelijk goed inpasbaar zijn en dat er wordt gezorgd voor een goed woon- en leefklimaat.

Heb je een tip of opmerking? Mail onze redactie via info@locomediagroep.nl.

Oldebroek Nieuws 

oldebroek nieuws vrmg 
 
  • LocoTV
  • LocoFM

Elburg Vischmarkt

Elburg Haven

advertentie