Ankeiler: Gemeente Elburg organiseert ieder jaar een cliëntervaringsonderzoek Wmo onder de mensen die gebruik maken van de Wmo.

- Gemeente Elburg organiseert ieder jaar een cliëntervaringsonderzoek Wmo onder de mensen die gebruik maken van de Wmo. Over het jaar 2021 zijn vragen gesteld aan de deelnemers van de inloop- en dagbegeleidingsactiviteiten op de vijf wijkontmoetingscentra in Elburg. Het onderzoek toont aan dat de deelnemers erg positief zijn.

Wethouder Willem Krooneman is blij met de positieve ervaringen. “Ik herken dat mensen graag naar de wijkontmoetingscentra in de buurt gaan om mee te doen met de activiteiten als deelname aan verenigingen of andere hobby’s niet meer lukt. Het onderzoek is een goed evaluatiemoment om te bekijken of mensen tevreden zijn met het aanbod en waar eventuele verbeterpunten zitten. Uiteindelijk willen we een inclusieve samenleving waaraan iedereen kan deelnemen.”

Deelnemers van de wijkontmoetingscentra zijn tevreden

De inloop- en dagbegeleidingsactiviteiten vinden plaats op De Voord, Hart van Thornspic, Jeanne d’Arc, Het Huiken en in Het nieuwe Feithenhof. De activiteiten worden georganiseerd door stichting Wiel, WoonzorgUnie Veluwe, Het Baken en GGZ centraal.

De resultaten:

Coronamaatregelen

Tijdens de enquêteperiode waren de nieuwe maatregelen van het RIVM van kracht waardoor de respons voor dagbegeleiding op 59% ligt en voor inloop op 52%.

Achtergrond

In de gemeente Elburg worden gezamenlijk de wijkontmoetingscentra Elburg georganiseerd. De organisatie ligt in handen van Stichting Wiel, Woonzorg Unie Veluwe, De Voord, GGZ Centraal en gemeente Elburg. Op de wijkontmoetingscentra staan centraal: het ontmoeten, het ondersteunen en het deelnemen aan activiteiten door de inwoners van Elburg. Hierbij is ook aandacht voor het ontlasten van mantelzorgers. Dit past in de visie van de gemeente Elburg, zoals die is vastgesteld voor 2020-2023: Samen naar een inclusieve en verbonden samenleving waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, gezond en veilig kan opgroeien, mee kan doen en ouder kan worden.

💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: info@locomediagroep.nl.

Meer over

Deel dit artikel