Een stemlokaal voor stemmen voor een gemeentelijke herindeling. Foto: ANP

Een stemlokaal voor stemmen voor een gemeentelijke herindeling. Foto: ANP

ELBURG - Zijn pleidooi om de gemeenten op de Veluwe met elkaar te laten fuseren, moest commissaris van de Koning Cornielje wel in Oldebroek houden. Oldebroek wil namelijk graag. Maar in Nunspeet en Elburg blijven ze liever zelfstandig. Samenwerken, vinden ze prima.

'We staan open voor vergaande samenwerking met andere gemeenten', zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek. Donderdag werd hij door de raad aanbevolen voor een tweede termijn als eerste burgemeester. Zou hij de laatste zijn?

NEO

Oldebroek werkt sinds 2015 nauw samen met Nunspeet en Elburg in het samenwerkingsverband NEO (Nunspeet-Elburg-Oldebroek). Aanvankelijk stuurde Oldebroek aan op een fusie met Heerde en Hattem. Hoogendoorn: 'Drie jaar geleden werd ons duidelijk dat de andere twee daar niets voor voelden, Heerde zag meer in samenwerken met Epe en Hattem met Zwolle. We zijn graag getrouwd, maar trouwen doe je niet alleen.'

Tijdens zijn werkbezoek aan Oldebroek haalde Cornielje donderdag onder meer de taken op het gebied van jeugdzorg aan die gemeenten in de schoenen geschoven hebben gekregen. 'Als je een kleine gemeente bent, dan kun je die taken niet meer goed uitvoeren. Dat betekent dat de burgers van die gemeente de dupe worden', sprak hij.

Fractieleider Chris Spijkerboer van het CDA in Oldebroek is in tegenstelling tot Hoogendoorn en vele collegaraadsleden niet overtuigd van een herindeling. 'Stel dat we fuseren met Nunspeet en Elburg. Wat in Wezep gebeurt, vinden inwoners van Elspeet verstrekt niet interessant. Je moet ervoor zorgen dat de afstand met de inwoners niet te groot wordt. Voor je het weet is dat het geval.'

Meer autonomie voor dorpen

Spijkerboer is voorstander van meer autonomie voor dorpen met eigen budgetten voor bijvoorbeeld het onderhoud van het openbaar groen. 'Wat ze overhouden mogen ze vrij besteden', legt hij uit. Dat wil niet zeggen dat zoiets waterdicht is. Spijkerboer: 'Dorpsraden hebben geen democratische basis en bestaan uit vrijwilligers. Wie zegt dat de meerderheid van een dorp het met een dorpsraad eens is. Het democratische beginsel hebben we op dat niveau niet geregeld.'

Elburg zegt 'nee'

'Een herindeling zien we hier in Elburg niet zitten', reageert wethouder Henk Wessel. 'We werken onderling prima samen in de RNV, de Regio Noord-Veluwe en als het gaat om kleinere zaken met Nunspeet en Oldebroek. Dat doen we goed.'

Dat samenwerken in grotere regio's noodzakelijk is, staat voor Wessel boven kijf. 'Vooral op economisch niveau. Daarom zijn we sinds vorig jaar lid van de Regio Zwolle.' Dit samenwerkingsverband op het gebied van werkgelegenheid en onderwijs telt 20 gemeenten, verdeeld over 4 provincies.

Fractievoorzitter Henry Stulen van Gemeentebelang in Nunspeet tot slot valt Wessel bij. 'Samenwerken is een absolute noodzaak', begint hij, om eraan toe te voegen dat 'samenwerking tussen gemeenten gepaard gaat met bezuinigingen. Hij juicht de ambtelijke NEO-samenwerking toe, maar herindeling gaat hem te ver. 'Nunspeet telt momenteel 27.000 inwoners en dat aantal is groot genoeg om zelfstandig te blijven.'

Zie ook:

Deel dit artikel