Foto: Omroep Gelderland

Foto: Omroep Gelderland

HET HARDE - De stikstofproblematiek blijft boeren en politici bezighouden. Vrijdagmiddag vond geen groot boerenprotest, maar een inhoudelijk gesprek tussen boeren en politici plaats. Op de boerderij van Albert Nagelhoud in 't Harde verzamelden zich zo'n 15 boeren en een tiental ChristenUnie-raadsleden van gemeenten op de Noord-Veluwe. Maar ook ChristenUnie-gedeputeerde Peter van 't Hoog en kamerlid Carla Dik-Faber waren aanwezig.

door Rik Kapitein

'We weten nog niet eens hoeveel stikstof de industrie uitstoot, want veel bedrijven hebben geen vergunning.' De boeren benadrukken dat ze de huidige politieke aanpak van de stikstofproblematiek oneerlijk vinden. 'Wij hebben gewoon eerlijk een vergunning gekregen, en nu moeten we die maar inleveren, zodat bedrijven die illegaal werken daarmee door mogen gaan.'

Albert Nagelhoud sprak enkele weken geleden in tijdens de raadsvergadering van de gemeente Elburg. Daar riep hij de verschillende partijen onder meer op om bij hun landelijke fractie aandacht te vragen voor de situatie van de boeren. ChristenUnie-raadslid Jannine van der Pol nam die oproep ter harte, en nodigde Carla Dik-Faber uit om namens haar partij aanwezig te zijn bij dit gesprek.

Eerlijke verdeling van maatregelen

'Je mag niet zeggen dat we juist nu allemaal regels over de boeren gaan uitstorten', reageert Dik-Faber op een van de boeren. 'Ik probeer juist dat namelijk echt te voorkomen. De afgelopen jaren zijn jullie genoeg geconfronteerd met wisselende regelgeving, het is tijd voor duidelijkheid.' Na enkele presentaties van boeren, over hun bedrijf en hun maatregelen om stikstof te reduceren, is er nog kort tijd voor een gesprek. Het is duidelijk dat het de boeren hoog zit. 'Wij produceren inderdaad stikstof, maar we nemen per bedrijf nog veel meer op', zegt een van hen. 'Dus als je nu gaat bezuinigen op de boeren, snijd je jezelf op de lange termijn alleen maar in de vingers.'

Carla Dik-Faber begrijpt de frustraties bij de boeren. 'Ik ben het met ze eens dat we de oplossing niet alleen bij de boeren moeten zoeken. Ook de luchtvaart, de scheepvaart, de industrie en het verkeer moeten hieraan bijdragen. Maar dat neemt niet weg dat we een probleem hebben met z'n allen, en dat we wel een oplossing moeten zoeken.'

Bereid iets te doen

Dat ontkennen de boeren ook niet. 'En we zijn ook best bereid om iets te doen', benadrukt Nagelhoud, die zelf melkveehouder is. 'Maar het moet wel realistisch zijn. Want als ik nu wil investeren, dan moet ik daarvoor koeien inleveren.'

De persoonlijke verhalen bieden Dik-Faber aanknopingspunten om in de Tweede Kamer mee aan de slag te gaan. 'Ik zie wat deze hele problematiek met de boeren doet, en ik zie ook dat ze al enorm op de goede weg zijn. Ik wil dat iedereen die boer wil zijn, dat beroep ook kan uitoefenen in Nederland. Daar zet ik mij voor in.'

Nagelhoud is, net als de andere boeren, blij met die toezegging. 'Tot nu toe hebben wij het idee dat er vooral óver de boeren gepraat wordt, door mensen die zich totaal niet in ons kunnen verplaatsen. Wij zouden graag bij de gesprekken betrokken worden, zodat we samen aan de slag kunnen. Vandaag voel ik me iets meer gehoord.'

Deel dit artikel