De gemeenteraad van Heerde. Foto: Omroep Gelderland

De gemeenteraad van Heerde. Foto: Omroep Gelderland

HEERDE - Hoe betrek je als gemeente inwoners goed bij plannen en ideeën? Heerde worstelt, net als veel andere gemeenten, met die vraag, blijkt uit een intern onderzoek. De gemeenteraad besprak dat onderzoek maandagavond. De conclusie: er moet een concreet plan komen om die betrokkenheid te verbeteren.

Burgerparticipatie. Het is een bekend begrip inmiddels, maar in de praktijk blijkt het vaak nog lastig voor gemeenten. "Iemand die in gesprek met een ambtenaar gelijk krijgt, zal de participatie geweldig vinden. Maar iemand die zijn zin niet krijgt, zal daar wel een heel goede uitleg bij moeten krijgen om nog tevreden naar huis te gaan", sprak fractievoorzitter Wim de Weerdt van Gemeentebelang Boerenpartij.

'Intentie is aanwezig'

En die verschillende ervaringen bestaan in Heerde, blijkt wel uit het onderzoek. Sommige inwoners voelen zich gehoord, anderen hebben het idee dat het gemakkelijker is een vergunning te krijgen voor wie connecties op het gemeentehuis heeft. "Toch is de intentie om burgers te betrekken duidelijk aanwezig", concludeerde Bram Horst van de PvdA. "Daarmee hebben we de grootste slag al geslagen."

Toch moet er meer gebeuren, zeggen ook de onderzoekers van PBLQ, dat het onderzoek uitvoerde. Ze vinden dat binnen de gemeente niet duidelijk op papier is gezet wat inwonersparticipatie inhoudt. De gemeenteraad besloot maandagavond dat de raad en het college van burgemeester en wethouders de komende maanden, samen met inwoners, duidelijk moeten maken wat inwoners mogen verwachten tijdens hun betrokkenheid.

"Daarbij is het ook belangrijk te spreken met mensen die normaal gesproken niet zo snel de weg naar het gemeentehuis weten te vinden", benadrukte waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers. "En niet alleen degenen die mondig zijn."

Bestuurscultuur niet uitgebreid onderzocht

Het onderzoek van PBLQ kwam tot stand nadat oud-burgemeester Jacqueline Koops bij haar afscheid hard uithaalde naar de lokale bestuurscultuur. Volgens haar is dat een cultuur van 'ja zeggen en nee doen'. Een cultuur van over iemand praten in plaats van met iemand. Een cultuur die uitgaat van macht in plaats van invloed, elkaar accepteren en inspireren'.

De gemeenteraad besloot in maart van dit jaar 8600 euro vrij te maken voor een onderzoek naar die bestuurscultuur. De onderzoekers hebben zich uiteindelijk vooral gericht op inwonersparticipatie, omdat de bestuurscultuur daar ook invloed op heeft. 'Er is geen sprake geweest van onderzoek waarin de bestuurscultuur centraal heeft gestaan', is te lezen in het onderzoek.

Enkele partijen vroegen maandagavond of daar nog extra onderzoek naar nodig was, maar ChristenUnie-fractievoorzitter Gert van der Rhee legde uiteindelijk uit dat in soortgelijke onderzoeken in andere gemeenten steeds dezelfde aanbevelingen werden gedaan. "We kunnen dus die aanbevelingen ook op onze eigen organisatie toepassen", was zijn conclusie, die gedeeld werd door de rest van de raad.

Hoe de raad en het college de komende tijd met inwoners een concreet plan gaan schrijven, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat dat plan vóór 1 februari klaar moet zijn.

Deel dit artikel